Ny fackklubb för bildjournalister

Publicerad 26 mars 2021

Ett arbete med att skapa en ny facklig klubb för fotografer och andra bildjournalister pågår. Planen är att den finns på plats vid årsskiftet. Bland annat har BLF, Bildleverantörernas förening, beslutat att bli en del av Journalistförbundet och samtal förs även med PFK, Pressfotografers klubb. 

– Vi välkomnar givetvis BLF och PFK in i Journalistförbundet och att vi tillsammans kan stärka förbundets arbete för fotografer och bildmedia, säger Journalistförbundets vice ordförande Tomas Backlund.

Redan för ett år sedan beslutade en enhällig förbundsstyrelse att Journalistförbundet skulle skapa en ny fackklubb för fotografer och andra bildjournalister. Det rör sig om en ny riksklubb för frilansar, men även anställda bildjournalister kommer kunna vara medlemmar i form av ett intressemedlemskap. 

Tomas Backlund
Foto: Tor Johnsson
Journalistförbundets vice ordförande Tomas Backlund

– Det här ligger helt i linje med den handlingsplan som vår kongress har beslutat om – att vi ska organisera alla som hör hemma i Journalistförbundet. Jag är övertygad om att det här kommer att stärka fotografer som yrkesgrupp, och att vi tillsammans kan bli en starkare kraft mot de utmaningar som väntar, sa Tomas Backlund i samband med förbundsstyrelsens beslut för ett år sedan.


Frågor och svar om bildandet av en ny fackklubb för bildjournalister 

Varför skapar Journalistförbundet en ny fackklubb för fotografer och andra bildjournalister?
Det här är ett direkt resultat av att BLF, som företräder yrkesfotografer, vände sig till vår förbundsstyrelse med en fråga om det var möjligt för deras fotografdel att gå in under Journalistförbundet. Något som vår förbundsstyrelse välkomnade och som ligger i linje med beslut från kongressen om att vi ska organisera alla som hör hemma i Journalistförbundet. 

Varför behövs en särskild fackklubb för bildjournalister?
Vi vill på det här sättet stärka fotografer och andra som arbetar med bildmedia. Vi kommer med detta stärka vår kompetens och erfarenhet i frågor som rör bildjournalistik och kunna erbjuda våra medlemmar en slagkraftigare fotograforganisation. 

Varför blir den nya fackklubben en egen riksklubb och inte en sektion under den redan existerande riksklubben för frilansar, Frilans Riks?
Beslutet om en ny riksklubb är taget för att markera en tydlig satsning på bildjournalistik i förbundet. Det handlar också om att de fotografer och bildjournalister som tidigare varit medlemmar i självständiga organisationer, som till exempel BLF eller PFK, fortsatt ska ha goda möjligheter att påverka mediebranschen i frågor som rör upphovsrätt och yrkesfrågor. Till exempel företräder BLF idag fotografer genom medlemskap i Bildupphovsrätt, Bonus Copyright Access och Pyramide Europe.

Hur ska det frilansfackliga arbetet i Journalistförbundet se ut, när det kommer finnas två riksklubbar? 
Det kommer vi arbeta fram tillsammans med bland annat Frilans Riks och den nya fackklubben. Vi har till exempel idag en frilansstrategi som behöver ses över och olika rekommendationer och prislistor för uppdrag. Men vi har också goda erfarenheter av när olika fackklubbar i förbundet samarbetar, som vi har nytta av även i detta arbete. 

Vad ska den nya fackklubben heta?
Det är ännu inte bestämt. 

För förbundet även samtal med andra bildorganisationer utöver BLF?
Ja, vi för även samtal med PFK, Pressfotografernas klubb, om att hitta ett sätt för dem att också bli en del av Journalistförbundet. Vi har under åren haft många bra samarbeten med PFK, som att vi stöttat tävlingen Årets Bild och hjälpt till med presskort för PFK:s medlemmar. Därför känns det naturligt på många sätt att vi skulle ha ett ännu tätare samarbete. PFK skulle precis som BLF stärka upp förbundet med sin kompetens.  

Vem kommer kunna bli medlems i den nya fackklubben?
Det rör sig om en ny riksklubb för bildjournalister som är frilansar, men exakt vilka som ska kunna bli medlemmar kommer vi arbeta fram under året. Det kommer även vara möjligt för andra medlemmar i förbundet, tex anställda bildjournalister eller studenter, att bli intressemedlemmar i den nya fackklubben. Det är en medlemsform som redan används idag och som innebär att du kan få till exempel stöd, mejl och inbjudningar från fackklubben.

Hur många nya medlemmar kommer Journalistförbundet få med anledning av den nya fackklubben?
Det vet vi inte, eftersom det är upp till varje enskild medlem i till exempel BLF som måste ansöka om ett medlemskap i Journalistförbundet. Det vi vet är att BLF vid årsskiftet hade drygt 100 medlemmar och att PFK förra året hade drygt 500 medlemmar. Vi vet också att det idag finns bildjournalister som är oorganiserade och som vi hoppas kunna rekrytera. Vårt mål i förbundet är att välkomna varje möjlig medlem och organisera alla som hör hemma i Journalistförbundet.

Vad kommer det kosta att bli medlem i den nya fackklubben?
Det kommer vara samma förbundsavgift som för alla andra frilansmedlemmar och det är upp till varje enskild fackklubb att besluta om klubbavgift. Här kan du läsa om dagens medlemsavgifter. Eftersom den nya fackklubben bildas vid kommande årsskifte, kan förändringar av medlemsavgifterna ha beslutats av kongressen i oktober 2021. 

Jag är medlem, bildjournalist och behöver hjälp av förbundet idag, vem ska jag vända mig till? 
Du kan kontakta flera personer och avdelningar. Är du frilans och behöver hjälp med frågor som rör arvoden, bild- eller företagsfrågor kan du kontakta frilansjouren@sjf.se. Är du anställd, kan du kontakta forhandlingsjouren@sjf.se med frågor som rör din anställning, lön eller arbetsuppgifter. Behöver du hjälp med frågor kopplade till din upphovsrätt så kan vår upphovsrättsjurist Olle Wilöf hjälpa till. Frågor om pressfrihet, öppenhet eller hot - kontakta Tove Carlén på vårt kansli. Här hittar du alla kontaktuppgifter. Är du frilans och vill ha kontakt med Frilans Riks eller någon av frilanssektionerna, hittar du kontaktuppgifter på Frilans Riks hemsida.

 

Senast ändrad 26 mars 2021