Foto: Tor Johnsson

BLF:s fotografer föreslås gå in i Journalistförbundet

Publicerad 9 april 2020

I maj kommer styrelsen för BLF, Bildleverantörernas Förening, föreslå sitt årsmöte att BLF på sikt blir en del av Journalistförbundet.
– Vi välkomnar givetvis BLF in i Journalistförbundet och att vi därmed kan stärka förbundets arbete för fotografer och bildmedia, säger Journalistförbundets vice ordförande Tomas Backlund inför BLF:s årsmöte.

BLF, som företräder yrkesfotografer, har under en tid arbetat för ett samgående med en annan yrkesorganisation. Efter att ha fört diskussioner med Journalistförbundet sedan förra året har BLF:s styrelse nu lagt ett förslag till sitt årsmöte om att låta fotografdelen gå in under Journalistförbundet.

BLF har i sin information inför årsmötet, förtydligat att BLF genom att gå in i Journalistförbundet kommer kunna erbjuda sina medlemmar ”en slagkraftigare fotograforganisation” men även ”stärka SJF:s kompetens och erfarenhet i yrkesfotograffrågor.”

Journalistförbundets förbundsstyrelse har i ett beslut välkomnat BLF som en del av förbundet. Arbetet med detta kommer ske i dialog med Frilans Riks, men även följa processen inom BLF.

– Det här ligger helt i linje med den handlingsplan som vår kongress har beslutat om – att vi ska organisera alla som hör hemma i Journalistförbundet. Jag är övertygad om att det här kommer att stärka fotografer som yrkesgrupp, och att vi tillsammans kan bli en starkare kraft mot de utmaningar som väntar, säger Tomas Backlund.

Enligt BLF:s information inför årsmötet föreslås besluten tas i flera steg. Vid årsmötet i maj tas beslut om stadgeändringar som innebär att BLF blir en fotograforganisation, BLF-Fotograferna. Samtidigt bildar BLF en separat organisation för bildbyråer och kommersiella arkiv. Upplägget ska sedan bekräftas på ett föreningsmöte i höst. BLF:s styrelse hoppas på att BLF-fotograferna kan bli en del av SJF 2022, men att ett samarbete inleds 2021.

Senast ändrad 9 april 2020