Kongressuttalande: Stöd till tidigare anställda på Stampen

Publicerad 12 april 2018

Här är kongressens uttalande om Stampen:

Stöd till tidigare anställda på Stampen

Efter en omorganisation på Stampens redaktion träffades överenskommelser mellan arbetsgivaren och 16 medlemmar om att avsluta anställningen för att lösa en arbetsbristsituation. Stampen ansökte sedan om företagsrekonstruktion i maj 2016 och några månader senare beslutades om offentligt ackord. Ett sådant beslut innebär att ett företag endast behöver betala en viss del av sina skulder. På Stampen har det betytt att Journalistförbundets medlemmar bara fått 25 procent av den ersättning som de accepterade när deras anställningar avslutades.

Det är orimligt att Stampen genom en rekonstruktion kan frigöra sig från överenskommelser som träffats för att lösa en arbetsbristsituation. Just nu pågår en process i Arbetsdomstolen som ska avgöra frågan.

Journalistförbundets kongress samlad i Bålsta i april 2018 uttalar ett starkt stöd till de 16 medlemmar om att de överenskommelser som tidigare träffats mellan Stampen och medlemmarna ska fullgöras.

Läs mer om kongressen på www.sjf.se/kongress

Senast ändrad 4 mars 2020