Nya regler om datalagring – fortsatta hot mot källskyddet

Publicerad 29 januari 2018

I höstas föreslog en utredning nya regler om datalagring. Nu kan du ta del av Journalistförbundets remissvar på utredningen (nedan). Förbundet är kritiskt till de nya reglerna eftersom de inte sätter stopp för den generella och godtyckliga lagringen av data som länge varit ett problem i Sverige.

Det förslag som utredningen lagt fram ger inte ett tillräckligt starkt skydd för den enskildes privatliv. Förslaget innebär att den generella och godtyckliga lagringen av data som Sverige fått kritik för fortsätter. Lagringen innebär risker för källskyddet eftersom även uppgifter som omfattas av journalisters tystnadsplikt lagras.

Utredningen har tittat på möjligheten att stärka skyddet för uppgifter som omfattas av tystnadsplikt. Utredningen kommer fram till att det inte är möjligt. Journalistförbundet delar inte den slutsatsen.

Utredningen föreslår att det ska införas olika långa lagringstider för olika typer av uppgifter. Journalistförbundet tycker att det är positivt eftersom det i vissa fall innebär en kortare lagringstid än dagens sex månader. Som helhet är dock Journalistförbundet kritiskt till förslaget eftersom det samtidigt öppnar upp för längre lagringstider.

Hela utredningen finns här:
Datalagring – brottsbekämpning och integritet (regeringen.se)

Debattartikel från Journalistförbundet:
Replik: "Förslaget löser inte dagens problem med datalagring" (dn.se för prenumeranter)

Du hittar även Journalistförbundets kritik angående utredningens förslag här:
Nytt förslag om datalagring löser inte problemen

För kommentarer och mer information kontakta:
Jonas Nordling, ordförande Journalistförbundet, 070-786 84 33
Stephen Lindholm, ordförande Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp, 070-847 86 34
Tove Carlén, jurist Journalistförbundet, 070-267 65 77

Senast ändrad 5 mars 2020