Journalistförbundet om förslaget till public service-skatt

Publicerad 19 januari 2018

Journalistförbundet är kritiskt till public service-kommitténs förslag om att göra om dagens tv-avgift till en skatt. Nedan hittar du hela Journalistförbundets remissyttrande över utredningen "Finansiering av public service – för ökad stabilitet, legitimitet och stärkt oberoende".

Sammanfattning av Journalistförbundets remissyttrande:

  • Journalistförbundet vill precis som utredningen stärka public service. Precis som utredningen anser förbundet också att det behövs en finansieringsmodell som är långsiktigt stabil, legitim och som värnar public service.
  • Journalistförbundet tycker inte att dagens tv-avgift bör göras om till en skatt. Anledningen är att en skatt kommer att påverka oberoendet negativt och föra makten över public service närmare politikerna. En brist i utredningen är att det saknas en riskbedömning av vilka konsekvenser utrednings förslag kommer att få för public service-bolagen.
  • Journalistförbundet tycker inte att utredningen tillräckligt noga utrett alternativet med en "utvidgad apparatavgift". En utvidgad apparatavgift skulle innebära att dagens system behålls men att skyldigheten att betala avgiften utökas till att inte bara gäller tv-apparater utan även annan teknik.
  • Journalistförbundet välkomnar flera av förslagen i utredningen. Längre tillståndsperioder och ett förbud mot att riksdagspolitiker tar plats i Förvaltningsstiftelsens styrelse vore bra och kan införas redan inom ramen för dagens system. Journalistförbundet välkomnar också utredningens förslag om att utreda möjligheterna att grundlagsskydda public service-verksamheten.
  • Journalistförbundet delar utredningens analys av att dagens system behöver anpassas efter ny teknik, men förbundet ifrågasätter den alarmistiska bild som målas upp i utredningen. Det finns till exempel anledning att ifrågasätta den analys utredningen gör av statistiken över tv-försäljningen.

Hela utredningen finns här:

Finansiering av public service – för ökad stabilitet, legitimitet och stärkt oberoende (regeringen.se)

Debattartikel från Journalistförbundet:

"Tv-avgift via skatten kan skada public service" (svd.se)

För kommentarer och mer information kontakta:
Jonas Nordling, ordförande Journalistförbundet, 070-786 84 33
Tove Carlén, jurist Journalistförbundet, 070-267 65 77

Senast ändrad 5 mars 2020