Deadline är ett viktigt upprop som måste skapa förändring

Publicerad 21 november 2017

Uppropet Deadline, med fler än 4000 kvinnliga journalister som undertecknare, publicerades i mitten av november 2017. Mängden vittnesmål från kvinnor är överväldigande och visar att problemen med sexuella trakasserier i mediebranschen är omfattande och strukturella.

Det är ett viktigt upprop som berör alla våra medlemmar.

Journalistförbundet arbetar för en arbetsmiljö fri från sexuella trakasserier och kommer aldrig att acceptera kränkningar i någon form på våra arbetsplatser. Att motverka sexuella trakasserier är en grundläggande del i ett fackförbunds uppgift.

Arbetsgivaren och cheferna på arbetsplatsen har huvudansvaret för arbetsmiljön och för att motverka och hantera sexuella trakasserier. Men vi vill både på bransch- och arbetsplatsnivå arbeta ännu mer tillsammans med arbetsgivarna för att komma till rätta med problemen.

Vi kräver insatser från branschens organisationer för att alla företag i mediebranschen ska leva upp till diskrimineringslagens skrivningar om aktiva åtgärder mot bland annat sexuella trakasserier.

Många av våra förtroendevalda är involverade i de åtgärder och förändringar som nu sker på ute arbetsplatserna. Vi hoppas att arbetsgivarna förstår värdet av att fortsätta arbeta tillsammans med Journalistförbundets klubbar för att skapa långsiktiga förändringar. Problemen behöver kartläggas och bättre rutiner skapas för att identifiera både strukturella och enskilda problem med sexuella trakasserier.

Även vi som fackförbund måste bli bättre på att motverka sexuella trakasserier och öka vår kunskap om problemen. Vi behöver ställa oss frågan vad tystnaden som till viss del rått i denna fråga beror på? Finns det en övertygelse hos de drabbade att anmälningar inte kommer att leda till något? Eller på bristande förtroende för våra förtroendevalda, kanske för att andra anmälningar inte lett någonvart?

Vi har under hösten ökat andelen innehåll som handlar om sexuella trakasserier i våra utbildningar för förtroendevalda och stöttar dem så att de ska bli ännu bättre på att förebygga och hantera den här typen av händelser. Alla anställda på vårt kansli ska i december utbildas i hur man kan hantera sexuella trakasserier.

Men vi behöver, och ska, göra mer för att se till att detta upprop skapar långsiktig förändring.

För dig som har blivit utsatt för sexuella trakasserier finns en handledning här:
Sexuella trakasserier

För dig som är skyddsombud eller förtroendevald och vill ha stöd i hur ni kan arbeta mot sexuella trakasserier finns en kortare handledning här:
Tio saker du kan göra på din arbetsplats för att motverka kränkningar och sexuella trakasserier

TCO har också tagit fram en något längre skrift om sexuella trakasserier som finns att ladda ner här:
Bryt tystnaden (tco.se)

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor.

Journalistförbundet Rådgivning
Tel: 08-613 75 40
E-post: radgivning@sjf.se

Senast ändrad 15 februari 2024