GDPR för förtroendevalda

Här finns information om Journalistförbundets arbete med den nya dataskyddsförordningen/lagen GDPR och vad det innebär för dig som förtroendevald.

Eftersom området är nytt och den svenska tillsynsmyndigheten (Integritetsskyddsmyndigheten, IMY) behöver tolka förordningen kommer praxis att utvecklas under ganska lång tid framöver. Diskussioner har inletts med Medieföretagen om vi kan anpassa skrivningar i de centrala kollektivavtalen, som hanterar informationsdelning mellan Journalistförbundet och alla deras medlemsföretag, men vi är inte färdiga med detta.

Vi kommer fortsätta arbetet med att ta fram mer detaljerade rutiner under hela 2018, informationen till dig som förtroendevald uppdateras löpande. Undrar du något så e-posta din fråga till dataskyddsombud@sjf.se.  

I dokumentet som finns längst ner på denna sida hittar du information om:

  1. Allmänt om GDPR

  2. Journalistförbundets arbete med GDPR

  3. Klubbarnas arbete med GDPR

  4. Medlemmars rättigheter

  5. Vad gäller i din journalistiska yrkesutövning?

Under punkt 3 finns också frågor om hur ni i klubben hanterar personuppgifter idag, som vi önskar att ni skickar era svar på till dataskyddsombud@sjf.se innan den 31 augusti.

Läs Journalistförbundets personuppgiftspolicy 

Senast ändrad 15 februari 2021