Distrikt och klubbar

Publicerad 18 maj 2018

Journalistförbundet är uppdelat i distrikt och klubbar. Som medlem ingår du alltså både i ett distrikt och en klubb.

Distrikten är i de flesta fall regionala och består i sin tur av en mängd olika klubbar. Som frilansmedlem tillhör du distriktet Frilans Riks. Vilken klubb du tillhör beror på var du bor eller vilket yrke du har. De flesta klubbar består av frilansar inom samma geografiska område, medan klubben Medietextarna samlar alla som arbetar med undertexter oavsett var du bor.

Frilans Riks

Frilans Riks styrelse arbetar med frilansfrågor på ett övergripande plan. De larmar om låga arvoden, träffar politiker för att lyfta egenföretagarnas situation och de har också en hel del nordiska kontakter och samarbeten. Läs mer om verksamheten och hur du gör för att komma i kontakt med styrelsen här.

Klubbarna

Vill du träffa andra frilansar på din egen ort? Eller lyfta en fråga om en lokal uppdragsgivare där det uppstått problem? Då är det din klubb du ska kontakta. Klubbarna anordnar också mingel, julbord och andra sociala aktiviteter i olika utsträckning. En del av dem erbjuder också kurser och föreläsningar.

Medietextarna
Mellannorrland
Mälardalen
Norrbotten
Syd
Värmland
Västerbotten
Västra
Östergötland
 

För att kontakta någon av de klubbar som inte har en egen hemsida kan du vända dig till Frilans Riks som kan hjälpa dig att nå rätt person. 

Senast ändrad 25 september 2018