Industrins avtal klara – 6,5 procent på tre år

Publicerad 31 mars 2017

Avtalen inom industrin är klara. Parterna har kommit överens om nya avtal till ett värde på totalt 6,5 procent under tre år.

Löneökningstakten inom industrin ligger på 2,0 procent per år, totalt 6,0 procent. Utöver lönerna innehåller märket på 6,5 procent avsättningar till flexpension på 0,5 procent.

Märket blir nu norm för nivån på löneökningar de kommande tre åren. Övriga parter på arbetsmarknaden följer traditionellt "märket". Journalistförbundet står bakom denna ordning.

Läs mer i tidningen Arbetet:

Industriavtal klart: 6,5 procent (arbetet.se)

Senast ändrad 6 mars 2020