Mer kunskap stärker dig i din roll

Journalistförbundet anordnar kurser för dig som är facklig förtroendevald. Kurserna är utformade för att stödja dig i ditt uppdrag.

Kurserna hålls i Stockholm och förbundet står för resa, kost och logi. Du går kurserna på betald arbetstid. Du som är frilans ersätts för förlorad arbetsinkomst utifrån den inkomst du har rapporterat i vårt medlemsregister.

Anmäl dig till våra kurser för förtroendevalda

Till kursanmälan

Bli bättre på ditt uppdrag!