Journalistförbundet anordnar utbildningar för dig som är fackligt förtroendevald. Kurserna är utformade för att stödja dig i ditt uppdrag.

Kurserna hålls i Stockholm och/eller online via digital mötesplattform. Om du behöver resa till Stockholm står förbundet för resa, kost och logi. Du går kurserna på betald arbetstid. Du som är frilans och går en frilansfackliga utbildning ersätts för förlorad arbetsinkomst utifrån den inkomst du har rapporterat i vårt medlemsregister.

Läs mer här!

Om kurserna/anmälan

Bli bättre på ditt uppdrag!