Mer kunskap stärker dig i din roll

Journalistförbundet anordnar kurser för dig som är facklig förtroendevald. Kurserna är utformade för att stödja dig i ditt uppdrag. De kurser som hålls årligen är: Facklig grundkurs, Arbetsmiljökurs för skyddsombud och en kurs för förtroendevalda frilansar. Utöver det hålls varje år en rad endagskurser om specifika ämnen.

Kurserna hålls i Stockholm och förbundet står för resa, kost och logi. Du går kurserna på betald arbetstid. Du som är frilans ersätts för förlorad arbetsinkomst utifrån den inkomst du har rapporterat i vårt medlemsregister.

Läs mer här!

Om kurserna/anmälan

Bli bättre på ditt uppdrag!