Tänk på att ...

... olika företag har olika lönenivå!

Tolv tips för ett bra vikariat

Du ska ha schysta villkor när du jobbar, och det gäller förstås även om anställningen är tidsbegränsad. Som medlem kan du alltid kontakta din närmsta journalistklubb eller Journalistförbundet Rådgivning för råd, stöd och hjälp.

 1. Bli medlem i förbundet
  Det är viktigt att du är medlem i Journalistförbundet – för att du ska kunna ha det så bra som möjligt på jobbet. Sök medlemskap så tidigt som möjligt. Du kan gå med även som korttidsvikarie eller inhoppare.

  Bli tryggare på arbetsmarknaden – bli medlem!

   
 2. Begär en skälig lön 
  En lön bestäms utifrån många olika kriterier, men lönenivån på just det företag du ska jobba på är avgörande. Du ska inte diskrimineras för att du är vikarie, utan ska ha lön i nivå med likvärdiga kollegor på redaktionen. 

  OBS! Lönenivån kan variera stort, beroende på vilket företag det gäller.

  Du har ansvar för – och rätt till – att informera dig om lönenivån innan du skriver på kontraktet. En för låg lön kan hänga med länge, och försämrar förhandlingsläget för både dig själv och dina kollegor. Så slarva inte med lönen, det är verkligen värt att lägga några extra timmar och lite extra energi på att få upp den när du ska börja nytt jobb.

  Så hör av dig till journalistklubben på företaget! De har koll på nivån. Du hittar kontaktuppgifter i platsannonsen eller genom att kontakta Journalistförbundet. Det sistnämnda bör du även göra om det inte finns någon klubb. Som medlem kan du också logga in och söka själv i förbundets uppdaterade lönestatistikverktyg. Har företaget inget kollektivavtal? Då behöver du själv ha koll på att villkoren regleras i ditt anställningsavtal. Här finns en checklista över vad du bör tänka på när du ska förhandla om ett nytt anställningsavtal.
   
 3. Skriv kontrakt 
  Du har alltid rätt till skriftlig information om din anställning. Anställningsavtalet är ett kvitto på att arbetsgivaren har informerat dig och är en bekräftelse på att ni är överens om lön, arbetstider och andra villkor. En muntlig överenskommelse är lika bindande, men förstås väsentligt svårare att hänvisa till om du skulle bli oense med chefen om vad ni kommit överens om. Även om kontraktet har ett start- och ett slutdatum så kan det finnas en uppsägningstid angiven.
   
 4. Bemanningsanställd? 
  Under perioder när det behövs många vikarier, som till exempel under sommaren, blir många journalister anställda vid bemanningsföretag. Journalistförbundet har kollektivavtal med alla stora bemanningsföretag i branschen, så grundläggande schysta villkor är säkerställda även där.

  Som bemanningsanställd är det vanligt att din lön är uppdelad i ”garantilön” och ”prestationslön”. I anställningsavtalet anges ofta endast garantilönen. Det kan kännas förvirrande att räkna på, och som medlem är du varmt välkommen att kontakta oss för att få hjälp med det. Här kan du läsa mer om hur garantilön och prestationslön fungerar på bemanningsföretag.

  Foto: Sara Carlsson
   
 5. OB- och övertidsersättning 
  Om du är schemalagd på obekväm arbetstid och det finns kollektivavtal ska du ha OB-tillägg. Du har också rätt till övertidsersättning. Regler och ersättning varierar något mellan olika avtalsområden. Alla avtal finns här.

  Det normala är att övertid måste vara beordrad av en chef för att du ska få ersättning. Känner du att du inte hinner slutföra dina arbetsuppgifter ska du därför så snart som möjligt kontakta din arbetsledare och diskutera hur ni löser situationen. Om en uppgift inte blir klar i tid behöver det inte alls betyda att du är dålig eller för långsam, ibland blir det bara så. Av olika anledningar. Din chef har ansvar för planeringen och ska se till att din arbetsbörda är rimlig. Behöver du arbeta över ska din arbetsledare fatta beslut om det och du ska då för övertidsersättning.
   
 6. Gå med i a-kassan
  För rätt till inkomstrelaterad ersättning måste du ha varit medlem i a-kassan i ett år och uppfylla arbetsvillkoret. Sök därför inträde så fort som möjligt. Mer information finns på a-kassans hemsida. När du är med i både Journalistförbundet och a-kassan omfattas du av vår förmånliga inkomstförsäkring.
 7. Semesterersättning och tjänstepension
  Du tjänar in semesterledighet och semesterlön. Den som jobbar en del av året, till exempel en visstidsanställd, ska få betalda semesterdagar i proportion till hur mycket man arbetat. Om anställningen är kortare än tre månader finns en möjlighet för arbetsgivaren att komma överens med dig om att den intjänade semestern betalas ut på månadslönen som semesterersättning. Intjänad semester som inte tagits ut i ledighet när anställningen avslutas betalas också ut som semesterersättning på slutlönen. 

  Är du född 1979 eller senare? Om företaget har kollektivavtal ska det då betala in tjänstepension (ITP 1) för dig från dag ett – så länge du har fyllt 25 år. Om du är född 1978 eller tidigare är det vanligt att man får tjänstepension som kallas ITP 2. Då börjar företaget inte betala in tjänstepension förrän efter tre månaders jobb, men då får du pengar retroaktivt också. Det finns också företag som betalar ITP 1 till samtliga anställda så dubbelkolla gärna med företaget vilken pensionsplan du går på och kontrollera att inbetalningarna kommit igång.

  Foto: Sara Carlsson
   

 8. Om du blir sjuk 
  Enligt lag gäller rätten till sjuklön från arbetsgivaren redan från första anställningsdagen. Som huvudprincip gäller dock att lagen inte omfattar anställda med kortare avtalad anställningstid än en månad, även om det finns vissa undantag. Skulle du inte ha rätt till sjuklön, kan du i stället ansöka om sjukpenning hos Försäkringskassan.
   
 9. Dina erfarenheter är viktiga
  Även som visstidsanställd är du medlem i den lokala journalistklubben, så länge du är medlem i Journalistförbundet. Kontakta klubben tidigt och delta gärna i det fackliga arbetet. 
   
 10. Bevaka din företrädesrätt 
  Du får enligt Lagen om anställningsskydd, LAS, företrädesrätt till ny anställning om ditt vikariat varat längre tid än sammanlagt tolv månader under en treårsperiod. Detta gäller också om du haft flera anställningar hos samma arbetsgivare. Om du vill göra anspråk på din företrädesrätt ska du meddela arbetsgivaren detta. Du kan exempelvis skicka ett mejl och lägga klubben på kopia så att det tydligt vid vilken tidpunkt som du meddelade anspråk på din företrädesrätt. OBS: Inom public service finns särskilda regler för företrädesrätten om du har en programanställning. Kontakta klubben för mer specifik information och läs mer information här.

  Foto: Sara Carlsson
 11. Helt okej söka nytt jobb 
  Börja söka nya jobb innan ditt vikariat är slut. Be en chef eller kollega att vara din referensperson. De kan också skriva ett arbetsintyg och/eller en rekommendation om dig på till exempel Linkedin. 
   
 12. Hjälp – vem kontaktar jag?
  När du behöver facklig hjälp eller råd ska du i första hand prata med de förtroendevalda i journalistklubben eller skyddsombuden på din arbetsplats. De har den bästa fackliga överblicken på arbetsplatsen och rätt att begära förhandlingar med arbetsgivaren om det skulle behövas. Du kan också kontakta Journalistförbundet rådgivning.

Bli tryggare på arbetsmarknaden – bli medlem!

Ska du jobba inom public service? Läs det här först!

Senast ändrad 4 april 2024