Foto: Tor Johnsson

Välkommet förslag om nytt stöd till tidskrifter

Publicerad 7 mars 2024

Journalistförbundet välkomnar förslaget om ett nytt stöd till tidskrifter, som presenterades vid en presskonferens på torsdagen. Stödet som är tidsbegränsat ska gå till digital utveckling.

Utredaren Madeleine Sjöstedt överlämnade vid presskonferensen promemorian "Ett digitalt utvecklingsstöd till vissa tidskrifter" till kulturminister Parisa Liljestrand. Utredningen har kartlagt tidskriftsbranschen och konstaterar att det finns ett behov av ett stöd till tidskrifter som bedriver fördjupande samhälls- och nyhetsjournalistik.
 
– Det är välkommet att utredningen kommer fram till att det finns ett behov av stöd. Det här är en fråga som vi har lyft fram under reformeringen av mediestödet, säger Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert.

Stödet är tänkt att ges som ett engångsstöd för projekt. Halva kostnaden för projektet ska finansieras av medieföretaget.

– Det här är ett viktigt första steg för att mediepolitiskt synliggöra den journalistik som görs inom tidskriftsbranschen. Om politikerna på allvar vill lyfta tidskrifternas demokratiska funktion krävs det dock att regeringen tar ett helhetsgrepp kring frågan och utreder hur tidskrifterna kan ges långsiktiga förutsättningar att verka, säger Ulrika Hyllert.

Kritik mot demokrativillkoret

Ett villkor för att få det nya stödet är att tidskrifterna uppfyller demokrativillkoret som gäller för mediestödet. Det är ett villkor som fått mycket kritik inte minst från Journalistförbundet.

– Vi var kritiska till demokrativillkoret eftersom det strider mot intentionen i tryckfrihetsförordningen om att det är domstol och inte myndigheter som ska bedöma innehållet i grundlagsskyddade medier, säger Ulrika Hyllert.

En fråga som fortfarande inte är löst är möjligheten att överklaga besluten. Som det ser ut i dag finns det ingen möjlighet för ett medieföretag som inte uppfyller demokrativillkoret och därmed stämplas som odemokratiskt att överklaga beslutet. 

– Det är något som vi lyfter när vi träffar politiker och vi hoppas att regeringen ska se behovet av att lösa den frågan inte minst eftersom demokrativillkoret ser ut att bli normerande, säger Ulrika Hyllert.

Senast ändrad 8 mars 2024