Foto: Journalistförbundet

Debatt: Anonyma beslut står i strid med grundlagen

Publicerad 23 februari 2024

Debatt: Anonyma beslut står i strid med grundlagen

Det är viktigt att bekämpa hot och våld mot myndighetsanställda, men att öppna för anonyma myndighetsbeslut är inte rätt väg att gå. Det skriver vår ordförande Ulrika Hyllert i en debattartikel i tidningen Publikt. 

Bakgrunden till debattartikeln är det remissvar som Journalistförbundet lämnat på förslaget att polisen i vissa fall ska kunna anonymisera beslutsfattares namn. Ett lagförslag som Journalistförbundet avstyrkt, eftersom det skulle ge negativa effekter för demokratin i form av minskad insyn. 

Debattartikeln finns att läsa på publikt.se.

Journalistförbundets remissvar finns att läsa här. 

Senast ändrad 23 februari 2024