Foto: Journalistförbundet

Avtalskrav överlämnade för dagspress 

Publicerad 17 mars 2023

Löneökningar på 4,4 procent, ett garantibelopp på 1000 kronor till alla, en låglönesatsning och mer betalt för arbete på obekväm arbetstid. Det är krav som Journalistförbundet lämnat till motparten Medieföretagen inför årets förhandlingar om nytt kollektivavtal för avtalsområdet dagspress. 

– Lön är den enskilt största frågan utifrån de stora problem som finns med lönenivåerna. Våra medlemmar har även tuffa scheman, hög arbetsbelastning och en stressig vardag. Våra krav handlar därför om att skapa ett hållbart arbetsliv både för att befintliga journalister ska orka och vilja stanna i yrket och för att unga ska vilja bli journalister, säger Journalistförbundets förhandlingschef Katarina Dahlskog. 

Anmärkningsvärda krav från arbetsgivarna

Avtalskraven som parterna utbytt rör villkoren för anställda inom kollektivavtalsområdet dagspress. Medieföretagen har i sina yrkanden krävt ett sifferlöst löneavtal, minskat antal semesterdagar, att de tre lediga SKL-dagarna tas bort och att anställda inte längre ska ha rätt till ledighet och lön under kurser hos FOJO. 

– Det är anmärkningsvärt att Medieföretagens krav går i motsatt riktning mot våra  i en tid när arbetsgivarna har svårt att rekrytera och journalister lämnar branschen på grund av dåliga löner och bristande arbetsmiljö och små utvecklingsmöjligheter, säger Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert.

Katarina Dahlskog och Ulrika Hyllert
Foto: Journalistförbundet
Katarina Dahlskog och Ulrika Hyllert

Lista med förbundets krav

Journalistförbundets mest omfattande och största krav för kollektivavtalsområdet dagspress är:

 • Löneökningar på 4,4 procent.
 • Höjda lägstalöner i avtalet med 2100 kronor.
 • Ett garantibelopp på 1000 kronor till alla medarbetare, med möjlighet för lokala parter att komma överens om annan fördelning. 
 • Höjning av ersättning för obekväm arbetstid. 
 • Fortsätt avsättning till flexpension.
 • Rätt till meddelarskydd.
 • En betald friskvårdstimme per vecka.  
 • Införa en modell för att byta semestertillägg mot ledighet.
 • Förtydliganden och förändringar i löneprocessen.
 • Att medarbetare med lång erfarenhet ska ha en fortsatt gynnsam löneutveckling. 
 • Stärka nyanställdas möjligheter att få rätt lön. 
 • Stärka kopplingen mellan utvecklingssamtal och lönesamtal, för att medlemmar ska kunna förstå och påverka sin lön. 
 • En partsgemensam arbetsgrupp gällande distansarbete och det gränslösa arbetet. 
 • Förtydliga regleringen av löneutfyllnad vid föräldraledighet.
 • Inöra regler som syftar till att säkerställa att den enskilde medarbetaren får kompetensutveckling. 
 • Endast anlitande av underleverantörer med kollektivavtal.
 • Att kollektivavtalet ska gälla alla oavsett ålder och anpassas till ett längre arbetsliv. 

En särskild text om avtalskraven gällande lön finns att läsa på förbundets hemsida.

Fem kollektivavtal förhandlas i vår 

De fem kollektivavtalen som ska förhandlas i år har en giltighetstid till 31 mars 2023. Det är avtal som berör medlemmar som har en anställning – tillsvidare eller för en viss tid – och går på kollektivavtalen för dagspress, tidskrift, public service, kommersiell etermedia eller bemanning. Avtalskraven har bland annat tagits fram via en avtalskonferens med fackligt aktiva och beslutats av en vald avtalsdelegation. 

När det gäller Journalistförbundets frilansavtal så har det en löpande giltighetstid och är inte uppe för förhandling i vår. Däremot höjs Journalistförbundets frilansrekommendation med samma procentuella höjning som förhandlas fram i avtalen för anställda. 

Läs mer om avtalsförhandlingarna på sjf.se.

Senast ändrad 17 mars 2023