Foto: Journalistförbundet

Avtalsrörelsen

Under 2020 ska Journalistförbundets kollektivavtal med Medieföretagen omförhandlas. Kollektivavtalen är vårt viktigaste fackliga verktyg för att förbättra villkoren och öka inflytandet över vårt arbete. De sätter ramarna för arbetstiden, anställningsformerna, lönesättningen och mycket mer.

Journalistförbundet och Medieföretagen förhandlade under våren 2017 fram ett fem nya kollektivavtal – inom Dagspress, Public Service, Tidskrift, Etermedier och Bemanning. Dessa har gällt från 1 april 2017, och har fått förlängd giltighetstid till och med 31 oktober 2020. Du hittar dem här.

Nyheter om Avtal 2020

210223: Nytt kollektivavtal för dig på bemanningsföretag
210217: Nytt kollektivavtal klart för etermedier
210205: Klart med nytt kollektivavtal för tidskrifter
210114: Fortsatta förhandlingar om nytt tidskriftsavtal
210105: Förhandlingar återupptas under januari
201221: Nytt kollektivavtal klart för dagspress
201217: Klart med nytt kollektivavtal för public service
201209: Intensivt läge i förhandlingarna
201204: Arbetsgivarnas krav chockbesked för medlemmar
201203: Uttalande: Visa hur viktiga vi är, Medieföretagen!
201125: Krav på försämringar förvånar fackklubbar
201124: Han representerar bemannarna i avtalsförhandlingarna
201119: Inte överens om nivån på löneökningar
201106: Krav för bemanningsavtalet överlämnade till Medieföretagen
201102: Förhandlingarna om kollektivavtal återupptas
200323: Journalistförbundet skjuter på avtalsförhandlingar
200217: Första avtalskraven överlämnade till Medieföretagen
200206: Kravlista klar för nya kollektivavtal
200129: Så vill medlemmarna möta framtiden
191206: Lista överlämnad till avtalsdelegationen
191204: Delegation vald att förhandla nya kollektivavtal
191127: Ulrika och Tomas redo för kurs och avtalskonferens
191122: Enkät: Vad är bra framtida villkor för dig?

Senast ändrad 23 februari 2021