Foto: Theresia Viska

Avtalsrörelsen

Under våren 2020 ska Journalistförbundets kollektivavtal med Medieföretagen omförhandlas. Kollektivavtalen är vårt viktigaste fackliga verktyg för att förbättra villkoren och öka inflytandet över vårt arbete. De sätter ramarna för arbetstiden, anställningsformerna, lönesättningen och mycket mer.

Journalistförbundet och Medieföretagen förhandlade under våren 2017 fram ett fem nya kollektivavtal – inom Dagspress, Public Service, Tidskrift, Etermedier och Bemanning. Dessa gäller från 1 april 2017 till och med 31 mars 2020. Du hittar dem här.

Nyheter om Avtal 2020

191206: Lista överlämnad till avtalsdelegationen
191204: Delegation vald att förhandla nya kollektivavtal
191127: Ulrika och Tomas redo för kurs och avtalskonferens
191122: Enkät: Vad är bra framtida villkor för dig?

Senast ändrad 17 december 2019