Foto: Journalistförbundet

Avtalsrörelsen

Under 2023 ska Journalistförbundets kollektivavtal med Medieföretagen omförhandlas. Kollektivavtalen är vårt viktigaste fackliga verktyg för att förbättra villkoren och öka inflytandet över vårt arbete. De sätter ramarna för arbetstiden, anställningsformerna, lönesättningen och mycket mer.

Journalistförbundet och Medieföretagen förhandlade i slutet av 2020 och i början av 2021 fram fem nya kollektivavtal – inom Dagspress, Public Service, Tidskrift, Etermedier och Bemanning. Dessa gäller från 1 november 2020 till och med 31 mars 2023. Du hittar dem här.

Nyheter om Avtal 2023

220930: Efterlängtad konferens gav kunskap och inspiration
220929: Avtalsdelegerade valda att förhandla nya kollektivavtal

Senast ändrad 27 oktober 2022