Foto: Journalistförbundet

Avtalsrörelsen

Under 2023 ska Journalistförbundets kollektivavtal med Medieföretagen omförhandlas. Kollektivavtalen är vårt viktigaste fackliga verktyg för att förbättra villkoren och öka inflytandet över vårt arbete. De sätter ramarna för arbetstiden, anställningsformerna, lönesättningen och mycket mer.

Journalistförbundet och Medieföretagen förhandlade i slutet av 2020 och i början av 2021 fram fem nya kollektivavtal – inom Dagspress, Public Service, Tidskrift, Etermedier och Bemanning. Dessa gäller från 1 november 2020 till och med 31 mars 2023. Du hittar dem här.

Nyheter om Avtal 2023

230629: Nytt kollektivavtal för bemanningsanställda
230601: Förbättrad föräldralön i nytt etermediaavtal
230531: Bemanningsanställda journalister: Höj lönerna till rimlig nivå
230517: Nytt kollektivavtal klart för tidskrift
230512: Nytt kollektivavtal klart för public service
230511: Klart med nytt kollektivavtal för dagspress
230428: Förhandlingar om nytt dagspressavtal fortsätter
230425: Bemanningsanställda journalister: Dags att skrota B-laget!
230421: Medieföretagen kräver dispositiva avtal – ”Helt uteslutet“
230420: Viktigt med löneökningar utifrån märket
230403: Fortsatta avtalsförhandlingar utifrån märket
230324: Avtalskrav överlämnade för kommersiell etermedia
230324: Avtalskrav överlämnade för tidskrift
230317: Avtalskrav: Minst 1000 kronor till alla och rejäl låglönesatsning
230317: Avtalskrav överlämnade för dagspress
230317: Avtalskrav överlämnade för public service
230317: Frågor och svar om märket
230224: Undersökning: Så tänker framtidens journalister
230214: Avtalskrav för bemanning lyftes på konferens
230214: Debatt: Bemanningslönerna är en skamfläck för branschen
230208: Avtalskrav för etermedier lyftes på konferens
230201: Avtalskrav för tidskrift lyftes på konferens
230124: Avtalskrav för public service lyftes på konferens
230123: Så vill medlemmar möta framtidens arbetsliv
230117: Avtalskrav för dagspress lyftes på konferens
230117: Arbetsgivare måste prioritera höjda lönenivåer
221206: Enkät: Vad är bra framtida villkor för dig?
220930: Efterlängtad konferens gav kunskap och inspiration
220929: Avtalsdelegerade valda att förhandla nya kollektivavtal

Senast ändrad 29 juni 2023