Foto: Journalistförbundet

Ny intresseförening till stöd för belarusiska oberoende journalister

Publicerad 14 december 2022

En ny organisation inom Journalistförbundet har bildats, till stöd för belarusiska oberoende journalister. Det formella namnet är Intresseföreningen för utbyte mellan BAJ och SJF. Syftet är att stötta frilansmedlemmar i Belarusian Association of Journalists (BAJ) på lämpliga sätt. Detta arbete startar med små steg och med prioritet till de mest utsatta av de belarusiska frilansjournalisterna: De som är fängslade eller som löper stor risk att bli det. Vi kan stötta dem genom att på olika sätt visa dem att de inte är ensamma.

Det är en motion från Journalistförbundets kongress i oktober 2021 som satt igång denna process. Men engagemanget och utbytet med belarusiska journalister inom Belarusian Association of Journalists, BAJ, sträcker sig längre bak i tiden än så. Tidigare samarbete har bland annat varit ett utbytesprojekt mellan Frilans Syd och BAJ, där svenska frilansar deltagit i workshops i Belarus, belarusiska journalister har kommit hit, belarusiska frilansar har bjudits in för att tala på Nordic Freelance och informella kontakter har skapats.

Sedan det manipulerade valet 2020 har en mycket svår situation blivit än svårare och de flesta av våra kontakter har flytt landet, medan andra är fängslade. Det har varit svårt att hitta ett sätt att fortsätta detta viktiga arbete med att stötta oberoende belarusiska journalister i deras kamp för demokrati.

När BAJ tvingades att upplösas av regimen i Belarus började idén att gro som ledde till kongressmotionen – att BAJ-medlemmar skulle kunna erbjudas någon slags forum inom Journalistförbundet. Stadgarnas § 21 moment 5 ger möjlighet att välja att göra detta som ett nätverk, vilket har valts eftersom det blir enklare administrativt och gör att arbetet lättare kan komma igång.

Medlemmar inom Journalistförbundet som vill kan bli medlemmar i nätverket genom att anmäla det till medlemsregistret@sjf.se. Det finns ingen medlemsavgift. Organisationsledet har inga intäkter och arbetet görs helt ideellt.

Varför är det intressant att bli medlem i Intresseföreningen för utbyte mellan BAJ och SJF?

Det är främst ett sätt att kunna visa solidaritet och också bidra till att ge våra belarusiska kollegor en röst när den belarusiska regimen gör allt den kan för att tysta den, "Raise the Belarusian Voice". Vi måste understryka att organisationen måste arbeta på ett sätt som inte äventyrar de belarusiska kollegornas säkerhet.

Kontaktpersoner är frilansjournalisterna Gunilla Kracht, ledamot i förbundsstyrelsen och Åsa Ohlsson, tidigare projektledare för utbyte mellan BAJ och Frilans Syd. Vänligen kontakta någon av dem för mer information om medlemskap och annat.

asacohlsson@gmail.com
gunilla.frilanssyd@gmail.com


Ur Journalistförbundets stadgar:

§ 21 Klubbar och föreningar

Intresseföreningar
Mom 4. Inom förbundet kan bildas intresseförening för att tillvarata medlemmars intressen inom ett visst intresseområde. En intresseförening ska vara en del av förbundets organisation och verka för förbundets grundläggande värderingar.

Mom 5. Medlem i Journalistförbundet kan tillhöra flera intresseföreningar. Föreningarna avgör själva om verksamheten ska bedrivas i traditionell föreningsform eller som nätverk. En intresseförening som bedrivs i föreningsform ska följa förbundets mönsterstadgar för intresseföreningar.

Senast ändrad 17 februari 2023