Kritik mot nytt förslag om sekretess för elstödet

Publicerad 20 december 2022

Infrastrukturdepartementet har förslagit en ny sekretessbestämmelse kopplat till det nya elstödet. Journalistförbundet är kritiskt till förslaget, då det försvårar insyn i, och granskning av, det nya elstödet.

Enligt förslaget ska sekretess gälla för uppgifter som används för att identifiera elanvändarens uttagspunkt, det vill säga elanvändarens anläggnings-id. Det gör det svårare för journalister att granska elstödet.

Vi riktar i vårt yttrande också kritik mot den korta remisstiden som i detta fall var endast fyra kontorsarbetstimmar (fredag kväll till måndag lunch).

Förslaget från Infrastrukturdepartementet finns här.

Remissvaret finns här.

Sedan tidigare finns ett förslag om att sekretess för uppgifter om enskilda när det gäller elförbrukning och vilka belopp som betalas ut, vilket Journalistförbundet också kritiserat.

Senast ändrad 20 december 2022