Sekretessförslag försvårar granskning av elstödet

Publicerad 8 december 2022

Infrastrukturdepartementet föreslår att sekretess ska gälla hos Försäkringskassan i ärenden som rör stödet till elanvändare. Det skulle dock hindra insyn i hur det nya elstödet används.

Det är uppgifter om enskilda som skyddas, i praktiken uppgifter om elförbrukning och vilka belopp som betalas ut.

– Det är problematiskt om de här uppgifterna sekretessbeläggs, eftersom det kommer att försvåra för den som vill få insyn i hur det nya stödet används. Det blir till exempel svårt att granska vilka effekter stödet får när det gäller hushållens elförbrukning över tid, säger Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert.

Vi säger nej till förslaget 

I sitt remissvar på promemorian avstyrker Journalistförbundet förslaget. Förbundet är också kritiskt till den ovanligt korta remisstiden – bara en vecka.

– Även om det är bråttom i vissa lagstiftningsärenden finns det krav enligt regeringsformen på att förslag ska beredas ordentligt innan de läggs på riksdagens bord. I det här fallet kan det ifrågasättas om regeringen lever upp till beredningskravet i regeringsformen, säger Ulrika Hyllert.

Senast ändrad 8 december 2022