Foto: Journalistförbundet

Journalistpodden i Almedalen: Offentlighetsprincipen i kris?

Publicerad 4 juli 2022

Nu kan du lyssna på seminariet från idag, 4 juli 2022, i Almedalen!
Rätten att ta del av allmänna handlingar är grundlagsskyddad och en viktig demokratisk princip. Hur kan principen värnas och stå stark även i kristid?

Coronapandemin har påverkat synen på den svenska offentlighetsprincipen. Principens betydelse för tillgången till information om till exempel smittotal blev tydligt. I Sörmland har kommuner kritiserats för att ha mörklagt information om pandemin genom att felaktigt sekretessbelägga uppgifter. Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp bjuder in till ett seminarium om offentlighetsprincipens vara eller inte vara i kristid. På seminariet lanseras också Öppenhetsdatabasen, ett projekt där Yttrandefrihetsgruppen har kartlagt data över vilka lagändringar som gjorts i offentlighets- och sekretesslagen den gångna mandatperioden. Gruppen presenterar de slutsatser som går att dra av de lagändringar som gjorts.

Medverkande:

  • Erika Wiman Snäll, journalist och ordförande i Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp
  • Eva Burman, chefredaktör och ansvarig utgivare Sörmlands Media
  • Tove Carlén, moderator Journalistförbundet
  • Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt, Juridiska institutionen Uppsala Universitet

Lyssna på Journalistpodden i Almedalen #198: Offentlighetsprincipen i kris? (mp3)

Lyssna på tidigare avsnitt av Journalistpodden

Senast ändrad 4 juli 2022