Foto: Tor Johnsson

Välkommet med ett ökat straffrättsligt skydd för journalister

Publicerad 17 maj 2022

I februari presenterades utredningen ”En skärpt syn på brott mot journalister och utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner”. Utredningen har skickats på remiss till bland annat Journalistförbundet och i morgon går remisstiden ut.

Journalistförbundet välkomnar i sitt remissvar det förslag om ett ökat straffrättsligt skydd för journalister som presenteras i utredningen.

– Vi är glada att utredningen, precis som Journalistförbundet, ser ett behov av att förändra lagen. Det skickar en tydlig signal om att brott mot journalister är allvarliga och i förlängningen ett hot mot demokratin, säger Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert.
 
Utredningens förslag går ut på att det införs en särskild straffskärpningsgrund för brott mot journalister, vilket innebär att den som till exempel hotar en journalist får ett strängare straff. En liknande straffskärpningsgrund finns redan för brott mot politiker. Utredningen tittade också på möjligheten att inför ett särskilt ”brott mot fri åsiktsbildning” i brottsbalken, men ansåg att en straffskärpningsgrund var att föredra.

– Journalistförbundet anser att det finns många fördelar med ett särskilt brott. Inte minst när det gäller möjligheterna att faktiskt utreda och döma gärningspersonerna. Jag anser att det är en fråga som fortsatt bör övervägas, säger Ulrika Hyllert.
 
Även om förbundet tillstryker utredningens förslag i sin helhet, finns det vissa frågetecken som Journalistförbundet förväntar sig att regeringen tittar vidare på under det lagstiftningsarbete som väntar. En fråga som Journalistförbundet lyfter i sitt remissvar är behovet av att de nya reglerna omfattar alla journalister, även alla frilansjournalister.

– För oss är det självklart att alla som arbetar som journalister, oavsett om man är anställd eller frilans ska omfattas av bestämmelsen. Här kan det bli tydligare vad som gäller, säger Ulrika Hyllert.
 
Läs hela remissvaret 
Läs hela utredningen
 
För mer information och kommentarer kontakta:
Ulrika Hyllert, ordförande, Journalistförbundet, 070-784 31 14
Tove Carlén, jurist, Journalistförbundet, 070-267 65 77

Senast ändrad 17 maj 2022