Foto: Tor Johnsson

Ulrika Hyllert: Mediestödet behöver reformeras

Publicerad 27 januari 2022

Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) larmar om att mediestödspengarna inte kommer räcka till i år. Inget innovations- och utvecklingsstöd kommer att delas ut. Detta påverkar bland annat mångfalden av medier, och visar på att mediestödet måste förändras.

– Det här är ytterligare ett tecken på att mediestödet behöver reformeras. Långsiktighet och förutsägbarhet är absolut nödvändigt för att stödet ska bidra till det som är avsikten – att medier överlever, finns i hela landet och bidrar till en mångfald av medier. Det stärker demokratin, säger Ulrika Hyllert och fortsätter:

– Vi förväntar oss att Mediestödsutredningen tar hänsyn till detta och tar ett helhetsgrepp på denna viktiga fråga.

"Svårt beräkna i förväg"

Så här skriver MPRT på sin hemsida:

"Under 2022 kommer det finnas betydligt mindre pengar kvar att dela ut för mediestöden än tidigare år. Det beror delvis på att kostnaden för driftsstödet – som är ett rättighetsstöd – har ökat årligen under de senaste åren och den utvecklingen ser ut att fortsätta även under 2022.

Under 2022 kommer myndigheten även att hantera ett nytt rättighetsbaserat stöd för tidningsdistribution med anledning av övergången till utdelning av post varannan dag. Tillkomsten av ett helt nytt rättighetsstöd gör att det i år är svårt att i förväg beräkna den totala kostnaden för rättighetsstöden samt hur mycket medel som finns kvar för övriga mediestöd.

MPRT har därför beslutat att inte utlysa någon ansökningsomgång för innovations- och utvecklingsstöd i år samt att öppna ansökningsomgången för redaktionsstöd efter att det nya distributionsstödet har hanterats."

Utredningen presenteras i juni

Journalistförbundet bidrar med kunskap och information i samband med mediestödsutredningen, vars resultat ska presenteras senast 1 juni 2022.

Senast ändrad 27 januari 2022