Remissvar på EU:s DSM-direktiv

Publicerad 15 december 2021

Journalistförbundet har denna vecka lämnat in sitt remissyttrande på justitiedepartementets förslag om hur EU:s DSM-direktiv, upphovsrättsdirektivet om den inre digitala marknaden, ska införas i svensk lag.

I remissvaret trycker Journalistförbundet på behovet att olika typer av aktörer måste börja göra rätt för sig ekonomiskt.

– Såväl amerikanska nätjättar och svenska medieföretag gentemot enskilda journalister, som frilansare, måste börja göra rätt för sig ekonomiskt för användning av material. Därför är det viktigt att med skarpare lagstiftning förmå dessa aktörer att öppna plånboken, säger Journalistförbundets upphovsrättsjurist Olle Wilöf i samband med att remissvaret lämnats in.

I frågan om den kontroversiella artikel 17, om videodelningstjänster, slår förbundet ett slag för yttrandefriheten.

– Vi kräver att principerna i Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen inte får naggas i kanten i den del en sådan tjänst helt eller delvis har svenskt grundlagsskydd, säger Olle Wilöf.

Läs remissvaret här:

Ds 2021:30 Upphovsrätten på den digitala inre marknaden (pdf)

Senast ändrad 15 december 2021