Foto: Anders Löwdin/Sveriges riksdag

Mediefokus vid politisk uppstart

Publicerad 15 september 2021

14 september ägde riksmötets öppnande rum, och statsminister Stefan Löfvén lyfte i regeringsförklaringen upp mediernas viktiga roll i samhället. Det gjorde även EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i sitt motsvarande tal.

I Stefan Löfvéns tal slogs bland annat följande punkter fast: 

  • Regeringen fortsätter att stärka kulturen och stödja kulturens återhämtning i hela landet. Kulturen ska blomstra efter pandemin.
  • Sverige behöver en mångfald av oberoende medier i hela landet och ett starkt public service.
  • Tidningsdistributionen stärks så att alla ska kunna få hem tidningen i brevlådan varje dag.
  • Mediestödet moderniseras för att bli bättre anpassat till dagens medielandskap.

Läs hela regeringsförklaringen här.

Mediefokus i EU-talet

Inför ledamöterna i Europaparlamentet betonade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen behovet av att bättre skydda journalister, mediernas oberoende och allmänhetens rätt till information. 

För första gången tog hon upp den försämrade situationen för mediefrihet i EU med hänvisning till de många attacker som journalister allt oftare utsätts för och de tragiska morden på Daphne Caruana Galizia på Malta, Jan Kuciak i Slovakien och Peter de Vries i Nederländerna.

– Journalister blir måltavlor, bara för att de gör sitt jobb. Några har blivit hotade, några slagna och några har, tragiskt nog, blivit mördade. Just här, inom vår europeiska union. Låt mig nämna några av deras namn: Daphné Caruana Galizia, Ján Kuciak, Peter de Vries. Detaljerna i deras berättelser skiljer sig men gemensamt är att de alla kämpade och dog för vår rätt till information. (---) Vi måste skydda dem som skapar transparens – journalisterna, sa Ursula von der Leyen.

Nya EU-initiativ för mediefrihet

Hon tillkännagav två kommande initiativ: EU:s rekommendation om att säkerställa journalister och mediearbetares säkerhet, som presenteras av kommissionär Vera Jourova torsdag 16 september, samt European Media Freedom Act.

– Vi måste stoppa dem som hotar mediefriheten, tillade Ursula von der Leyen, och fortsatte:

– Medieföretag kan inte behandlas som vilken annan verksamhet som helst. Deras oberoende är avgörande. Europa behöver en lag som skyddar detta oberoende – och kommissionen kommer att leverera en mediefrihetslag nästa år. Att försvara mediefrihet innebär att försvara vår demokrati.

Läs mer om Ursula von der Leyens tal här.

Senast ändrad 15 september 2021