Foto: Tor Johnsson

Debatt: Vidta åtgärder mot regimen i Belarus

Publicerad 27 maj 2021

Tillsammans med Svenska PEN och Sveriges Författarförbund kräver vi i Journalistförbundet ”att regeringen vidtar kraftigaste möjliga åtgärder mot regimen i Belarus, såväl på bilateral- som på EU-nivå.

I en debattartikel publicerad i Dagens Nyheter skriver vi att ”utsatta kulturarbetare och journalister måste garanteras skydd i Sverige och andra EU-länder. Allt samarbete med civilt samhälle och oberoende medier i Belarus måste ges grönt ljus och prioriteras. Statliga organ och institutioner som ansvarar för internationellt samarbete måste ges tillfälliga uppdrag att koncentrera uppmärksamhet och resurser på icke-statlig sektor i Belarus.”

Läs debattartikeln på www.dn.se 

Senast ändrad 27 maj 2021