Foto: Tor Johnsson

Stoppa kränkningarna i Belarus

Publicerad 25 mars 2021

Idag uppmanar Ulrika Hyllert tillsammans med ledare för 49 andra Journalistförbund och föreningar i 33 europeiska länder regeringar att intensifiera pressen och vidta åtgärder för att stoppa kränkningar av de mänskliga rättigheterna och pressfriheten i Belarus.

Brevet har skickats till respektive lands regering. I det uttrycker vi vår oro över intensifieringen av förtrycket i Belarus. 

Bild på brevet till Ann Linde om Belarus

Så här står det i vårt brev till Sveriges utrikesminister Ann Linde:

"Vi, ledarna för fackförbund och föreningar för journalister i Europa, skriver till dig för att uttrycka vår djupa oro över intesifieringen av förtrycket i Belarus. Vi skickar dig detta upprop den 25 mars, som är frihetsdagen i Belarus, när oppositionen årligen samlas i stort antal för att hedra proklamationen av Belarus folkrepublik 1918.

Idag finns det över 250 politiska fångar i landet, inklusive 12 journalister. Och detta är bara toppen av isberget. Sedan det odemokratiska presidentvalet den 9 augusti 2020 har mer än 30000 personer (inklusive 480 journalister) hållits fängslade, varav många utsatts för tortyr och misshandel och över 1000 personer har åtalats.

Vi uppmanar regeringen:

  • Att kräva av de belarusiska myndigheterna att de 12 fängslade journalisterna omedelbart släpps och att administrativa och straffrättsliga förfaranden mot belarusiska journalister dras tillbaka och att Minsk pressklubb öppnas igen,
  • Att vädja till FN, OSSE, Europarådet och Europeiska unionen, så att det internationella samfundet intensifierar trycket och vidtar åtgärder mot de ständiga kränkningarna av mänskliga rättigheter och pressfrihet i Belarus."

Den engelska versionen av brevet, samt namnen på alla undertecknare, finns på europeiska journalistfederationens hemsida, EFJ.

Du kan ladda ner pdf av det svenska brevet, med undertecknare, här.

Senast ändrad 25 mars 2021