Foto: Tor Johnsson

Hyllert: Värdefullt nordiskt samarbete inom NJF

Publicerad 4 september 2019

Idag reser ordförande Ulrika Hyllert, vice ordförande Tomas Backlund och förbundets internationella sekreterare Tove Carlén till Helsingfors för höstens första möte med NJF, Nordiska Journalistfederationen. Ulrika fick tre snabba frågor innan avfärd. 

Vad ska ni göra i Helsingfors?
– Vi har många gemensamma frågor som förenar oss i de nordiska länderna och det är väldigt värdefullt att utbyta erfarenheter med varandra. Det gäller både våra yrkesfrågor, mediepolitik, fackliga frågor och internationellt samarbete. Vi har till exempel relativt lika situationer när de ekonomiska utmaningarna för pressen och svårigheterna för lokaljournalistiken, vi diskuterar allt från skillnader i källskydd och hur man kan förbättra det till frilansvillkor och biståndsarbete. 

– På det här mötet ska vi prata om hur man effektivare kan arbeta med hot och hat mot journalister och så ska vi lägga extra tid på att prata om vårt internationella samarbete i Europeiska och Internationella Journalistfederationerna. Ordföranden i Europeiska journalistfederationen Mogens Blicher Bjerregård som är dansk deltar i våra möten vilket är väldigt värdefullt.

Varför är det nordiska samarbetet viktigt?
– Vi har i uppdrag av kongressen och medlemmarna att arbeta med internationella frågor och det gör vi effektivast genom ett strategiskt samarbete med de andra nordiska länderna. Villkoren för journalistik, pressfrihet och yttrandefrihet är för viktiga för att inte samarbeta kring. Vi blir också ett bättre och starkare förbund när vi kan lära av fackliga kollegor som vi har mycket gemensamt med, både framgångar och svårigheter. Till exempel har vi nytta av att veta mycket om den strejk som ledde till stora framgångar i Norge för ett par år sedan eller hur finska frilansar organiserat sig för att genomföra en tillfällig bojkott.

Händer det något speciellt på mötet?

– Ja, Sverige tar över som ordförandeland i NJF. Vi har ett rullande ordförandeskap och nu lämnar finska förbundet över till oss vilket betyder att vi kommer ha de flesta mötena i Sverige de kommande två åren och att vi står för planeringen. Jag kommer därmed att vara ordförande för Nordiska Journalistfederationen vilket känns både viktigt och hedrande.


 

Senast ändrad 26 februari 2020