Foto: Journalistförbundet

En "stark kraft" när IFJ samlas för kongress

Publicerad 12 juni 2019

Internationella journalistfederationen IFJ:s kongress har inletts i Tunis, Tunisien. På plats från Sverige är Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert, förbundets internationella sekreterare Tove Carlén och vår före detta förbundsordförande Jonas Nordling.

– När journalistförbund i hela världen går samman är vi en oerhört stark kraft. Till exempel arbetar IFJ med att det ska införas en FN-konvention om skydd för journalister. I många länder råder i princip straffrihet för våld mot journalister. I nio fall av tio blir ingen straffad när en journalist har mördats. Att IFJ kräver en FN-konvention för att få stopp på straffriheten kräver att vi arbetar tillsammans, säger Ulrika Hyllert när IFJ:s kongress nu öppnat. 

IFJ har idag 600 000 medlemmar från mer än 180 medlemsförbund i 140 länder. På kongressen är deltar omkring 300 personer från journalistförbund från hela världen. 

– Journalister i världen har så oerhört många frågor gemensamt och det här är ett forum där vi kan mötas och tillsammans ta oss an de utmaningar som finns för både journalistiken och journalister. Vi har både saker att lära och dela med oss av när det gäller fackligt arbete och yrkesfrågor och kongressen är ett viktigt tillfälle för detta erfarenhetsutbyte, säger Ulrika Hyllert. 

Internationella samarbetet är viktigt 
Journalisters arbete slutar inte vid nationsgränserna. Många stora granskningar och avslöjanden innebär samarbeten mellan redaktioner och journalister i många länder. Många arbetar utomlands som korrespondenter eller utrikesreportrar och även bevakning av till exempel ett mindre företag i en kommun kan ha globala kopplingar som är viktiga.

Publiken tar idag dessutom del av journalistik från andra länder mycket enklare än tidigare. Så villkor och möjligheter i mediebranschen för att arbeta är en gemensam angelägenhet för alla länder. Yrkesfrågor som etik, yttrandefrihet och demokratiska värden är frågor som är minst lika viktiga att samarbeta kring. 

– En av anledningarna till att IFJ bildades 1926 var för att främja den journalistiska etiken. Den här kongressen kommer fatta beslut om en ny uppdaterad etikstadga vilket är en milstolpe att vara stolt över inom IFJ. Det är viktigt att ha en gemensam bas att stå på när det gäller etiska frågor för att värna den journalistiska trovärdigheten på ett internationellt plan säger Ulrika Hyllert och fortsätter:

– Att hitta gemensamma formuleringar som alla kan tänka sig att stå bakom är inte självklart och kräver både kompromisser och en vilja att komma överens, så det är fantastiskt roligt att det nu finns ett väl genomarbetat förslag. Från Sverige har vår medarbetare Tove Carlén suttit med i en expertgrupp i arbetet.

Första kongressen på den afrikanska kontinenten
Kongressen har tre teman som kommer diskuteras. Det handlar om journalistikens framtid i den digitala tidsåldern, bra facklig praxis runt om i världen och situationen för journalistik i Mellanöstern efter de arabiska revolutionerna. 

Under kongressen ska ny ordförande och ny styrelse för IFJ väljas och en mängd motioner ska behandlas. 

– Motionerna tar upp allt från åtgärder för jämställdhet i medierna, främjande av FN: s konvention om journalistik, åtgärder för att hantera desinformation, fördömandet av attacker mot journalister och pressfrihet i många länder och för att försvara kollektiva förhandlingar för frilansare och journalisters och författares rättigheter bland annat, säger Ulrika Hyllert. 

Detta är första gången IFJ har kongress på den afrikanska kontinenten och även första gången i ett arabiskt land. 

– Rent personligt hoppas jag komma hem med nya idéer och tankar som vi kan använda i vårt eget förbund. Jag vet att vi kan lära mycket av andra till exempel hur vi kan bli ännu bättre på att organisera och företräda frilansar, hur vi kan jobba mot hot och hat och hur vi skulle kunna utveckla vår egen interndemokrati och medlemsinflytande. Att träffa fackligt engagerade journalister från hela världen är oerhört inspirerande, säger Ulrika Hyllert. 

Senast ändrad 27 februari 2020