Skriv inte under Bonnier News avtal!

Publicerad 27 februari 2019

Bonnier använder sin position till att tvinga fram oskäliga avtal med sina underleverantörer, de frilansar som producerar en stor del av innehållet i Bonniers tidningar och tidskrifter. Därför avråder vi våra medlemmar från att underteckna det nya avtal som Bonnier News har skickat ut.

Avtalet är oskäligt och gör det omöjligt för frilansen att försörja sig som självständig företagare inom mediebranschen. Avtalet innebär att frilansen ska överlåta den ekonomiska upphovsrätten till Bonnier News för all framtid. 

Frilansen får ingen ersättning och har heller ingen kontroll över hur materialet används. Bonnier News vill också kunna sälja arbetet vidare till externa aktörer, mot en ersättning av endast tio procent av förstagångsarvodet, samt använda det i sin egen marknadsföring utan ytterligare ersättning.

Läs debattartikeln i sin helhet här.

Senast ändrad 28 februari 2020