Foto: Tor Johnsson

Kalityfonden har uppfyllt målet

Publicerad 24 januari 2019

Styrelsen för Kalityfonden har beslutat att avveckla fonden, då den anses ha uppfyllt sitt syfte.

– Målet med fonden är uppfyllt på grund av att ingen journalist längre är fängslad i Kalityfängelset efter att 16 personer släppts under 2018. Behovet för fonden att förse de fängslade med mat, mediciner och juridisk hjälp är därför inte längre nödvändigt. Det har varit ett fantastiskt år då kollega efter kollega som släppts ringt och tackat för vad fonden betytt för dem. En påminnelse om hur viktigt det är med praktisk solidaritet och inte bara ord. Ett stort tack till Journalistförbundet som möjliggjort ett arbete där personer fått cash under radarn i ett land där journalistik var kriminaliserat. Och ett stort tack till alla som gett små och stora bidrag till fonden under året, säger styrelseledamoten Martin Schibbye.
 
Kalityfonden startades 2013 på initiativ av Martin Schibbye och Johan Persson, genom att använda de kvarvarande medel som insamlats till de båda journalisterna under deras tid som fängslade i Etiopien. Under fondens verksamma tid har tillgångarna främst fyllts på genom att tio procent av varje sålt exemplar av Schibbyes och Perssons bok ”438 dagar” gått till fonden. Utöver det har flera donationer och gåvor tillkommit och ett femtiotal fängslade kolleger har på så vis kunnat stöttas genom ekonomiskt bistånd. Sedan starten har över en miljon kronor betalats ut. 
 
Kvarvarande medel i fonden kommer att fördelas lika mellan kampen för att frige Dawit Isaak och Internationella Journalistfederationens Safety Fund som stöttar journalister i nöd världen över.
 
Kontaktpersoner:
Martin Schibbye, chefredaktör Blank Spot, 070-671 04 68, martin@martinschibbye.se
Jonas Nordling, ordförande Journalistförbundet, 070-7868433, jn@sjf.se

Senast ändrad 2 mars 2020