Bevara Fojos oberoende

Publicerad 8 november 2018

Sedan många år spelar Fojo en utomordentligt viktig roll för svenska journalisters kompetensutveckling. Under de senaste åren har Fojos verksamhet utvecklats, och medieinstitutet bedriver nu även en välutvecklad biståndsverksamhet och arbetar på ett seriöst och värdefullt sätt med att stärka journalisters kunskaper i demokrati- och yttrandefrihetsfrågor.

Fojos arbete är framgångsrikt. Och en nyckel till denna framgång är förankringen hos mediebranschen.
 
Genom kollektivavtal garanterar mediebranschens parter, Journalistförbundet och Medieföretagen, att journalister kan delta i Fojos utbildningar. Genom ett särskilt stipendium möjliggör Journalistförbundet även för frilansjournalister, medlemmar likväl som icke-medlemmar, att delta i utbildningarna.
 
En styrelse med representanter från mediebranschen säkerställer att Fojos kursutbud fortsätter att vara relevant. En extern styrelse säkerställer också Fojos oberoende och självständighet.
 
Linnéuniversitetets förslag att avskaffa Fojos externa styrelse innebär att Fojo klipper banden till mediebranschen och att Fojos särställning som ett oberoende medieinstitut äventyras. Det är ett förslag som vittnar både om okunskap om Fojos uppdrag och om vikten att värna journalistikens oberoende. 
 
Journalistförbundets styrelse uppmanar Linnéuniversitet att bibehålla Fojos självständiga, externa styrelse.

Senast ändrad 26 februari 2020