Årets arbetsmiljö-
hjälte – grattis!

Arbetsmiljöstipendium till Lottie Cronestrand

Publicerad 9 oktober 2018

Lottie Cronestrand, huvudskyddsombud på TV4/Bonnier Broadcasting, är en riktig arbetsmiljöhjälte! Nu har hon tilldelats Prevents arbetsmiljöstipendium, med en prissumma på 15 000 kronor. 

En av anledningarna till att Lottie Cronestrand fick Arbetsmiljöstipendiet är att hon har lagt mycket fokus på att utreda vikten av sömn och återhämtning vid skiftarbete.

Juryn anser att Lottie ”[…] är kompetent och ödmjuk, och har i god samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare utvecklat arbetsmiljöarbetet. Lottie Cronestrand är med sitt engagemang och sitt konstruktiva sätt ett föredöme i arbetet för en bättre arbetsmiljö!”

Hur har ni lyckats öka de anställdas inflytande över sin arbetstid?

– Vi har haft ett gott samarbete med journalistklubben kring de här frågorna. Vi skyddsombud har också genom åren sett till att bygga upp stor kunskap i frågan. Genom egna enkäter har vi tagit reda på vilka problem vi har med skiftarbete, sömn, återhämtning och schemaläggning. Det är en stor och komplex fråga, som man måste belysa från många håll. Vad man behöver för att klara det tunga skiftarbete vi har på vår arbetsplats är väldigt individuellt, det är därför schemainflytandet är så viktigt. Vi har också kunnat visa att ohälsan kopplat till skiftarbetet gått ner när medarbetarna har tillåtits vara med och påverka schemaläggningen, berättar Lottie Cronestrand.

Har du några planer för hur stipendiet ska användas?

– Jag har länge velat arrangera föreläsningar på arbetsplatsen om viktiga arbetsmiljöfrågor och det kan vi skyddsombud göra nu. Det kan vara om sömn, stress, #metoo, att alltid vara uppkopplad eller om hot och hat.

Har du några råd till andra skyddsombud som jobbar på liknande arbetsplatser?

– Det finns många studier som visar att god arbetsmiljö gynnar såväl arbetsgivare som arbetstagare. Är man på en arbetsplats där arbetsmiljöfrågorna är nedprioriterade kan det ju vara värt att påminna om det. En medarbetare som mår bra är mer produktiv och långtidssjukskrivningar kostar mycket pengar för företaget, utöver det lidande det skapar för individen. Arbetsgivaren har sedan två år tillbaka ett utökat ansvar för att förbygga ohälsa i arbetslivet, i och med Arbetsmiljöverkets föreskrift, och där kan skyddsombuden vara till stor hjälp. 

Vilka tycker du är de viktigaste arbetsmiljöfrågorna för vår bransch?

– I allt mer slimmade mediehus är ju stressen en portalfråga. Vi klarar stress, om bara återhämtningen finns. Hur tänker medarbetarna kring positiv och negativ stress, finns det skadlig stress och hur skapas den, vilka åtgärder krävs för att arbetssituationen ska vara hållbar? De frågorna jobbar vi med hos oss just nu.

Vi klarar stress, om bara återhämtningen finns.

– Hot och hat i är ju också en viktig arbetsmiljöfråga för journalister, i takt med att intoleransen ökar i samhället. Förr kom det kanske ett och annat brev med darrig handstil, idag finns trollen överallt och via sociala medier följer hatet och hoten med många journalister hem, dygnet runt, säger Lottie Cronestrand.

"Stort internt engagemang"

Årets jury består av Anna Bergsten (Svenskt Näringsliv), Christina Zedell (LO), Daniel Gullstrand (PTK) och Maria Schönefeld (Prevent).

Den andra personen som har tilldelats Arbetsmiljöstipendiet i år heter Eive Andersson och är produktionschef på DAVA Foods Sverige.

– Lottie och Eive visar hur man med gott samarbete och kreativitet kan förbättra arbetsmiljön avsevärt, och att det inte alltid behöver ta så lång tid. En förändring om dagen kan göra mycket, och en schemaomläggning likaså. Våra två stipendiater har lyckats skapa ett stort internt engagemang, säger Maria Schönefeld, vd för Prevent.

Fotnot: Under länken nedan finns en tipslista som Lottie Cronestrand tidigare har skrivit åt andra skyddsombud.

Senast ändrad 2 mars 2020