Foto: Tor Johnsson

Journalistförbundet fördömer intrånget på redaktionen i Helsingborg

Publicerad 16 januari 2019

Den 8:e januari trängde flera maskerade politiska aktivister sig in på SVT:s lokala redaktion i Helsingborg för att försöka förmå journalisterna att uppmärksamma deras sak. De uttalade även ett hot när journalisterna nekade dem. Detta är oacceptabelt och något som Journalistförbundet fördömer.

Det är aldrig acceptabelt att genom hot, våld eller andra påtryckningar försöka förmå journalister att rapportera, eller avstå från att rapportera om något. Det är en attack mot det fria ordet och mot demokratin.

Journalister behöver idag ständigt tänka på sin säkerhet och hantera både hat och hot. Därför är det extra allvarligt om obehöriga tar sig in på arbetsplatsen där tryggheten ska finnas.

Lokalredaktioner och andra mindre redaktioner får inte glömmas bort i säkerhetsarbetet. Lokaljournalister har ofta nära kontakt med allmänheten och vill vara tillgängliga, detta leder till en extra utsatthet som arbetsgivaren måste ta ansvar för. Ett systematiskt säkerhetsarbete och en genomtänkt strategi för säkerheten i vardagen är oerhört viktig.

Intrånget på redaktionen i Helsingborg är allvarligt. Tyvärr leder hot och liknande aktioner till att redaktioner blir mer och mer stängda och möjligheten till kontakt med allmänheten minskar. Det är en oroande utveckling.

För frågor kontakta:

Ulrika Hyllert, vice ordförande Journalistförbundet, 070-784 31 14, ulrika.hyllert@sjf.se

Senast ändrad 2 mars 2020