Tio tips mot kränkningar och sextrakasserier

Vad kan du göra på just din arbetsplats för att motverka kränkningar och sexuella trakasserier? Lottie Cronestrand, huvudskyddsombud på TV4/Bonnier Broadcasting, delar här med sig av sina bästa tips till andra skyddsombud.

Med anledning av #metoo-uppropet och det som kommit och kommer fram i vår yrkeskår har jag satt ihop en enkel lista kring hur man som skyddsombud kan jobba för att nå en arbetsplats där alla känner sig trygga och blir värderade för de jobb de gör och ingenting annat. Fack och skyddsombud ska, i dialog med arbetsgivaren, se till att alla skyddsmekanismer finns på plats.

 1. Kartlägg. En enkät på arbetsplatsen kan vara ett bra sätt att kartlägga vilka problem som finns och funnits och vilka grupper som är mest utsatta. Kunskap om vad som ”sitter i väggarna” kan skapa bra underlag för utbildningar av såväl chefer, förtroendevalda  som medarbetare. Om det finns motvilja att göra en enkät kan det som kommer fram i #metoo-uppropet också fungera som underlag. Så länge man anonymiserar kan exempel ur verkligheten fungera som de bästa diskussionsunderlagen.
   
 2. Se över policydokument. En översyn av policydokument mot diskriminering och trakasserier, så att de täcker in de situationer vi nu vet kan uppkomma, och täcker in lagstiftningens intentioner. Insatser för att se till att såväl medarbetare som chefer vet vad som står i policyn. Diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen är bra verktyg att använda i arbetet för arbetsplatser där ingen behöver vara rädd. 
   
 3. Kommunicera definitionen. Se till att definitionen av trakasserier och sexuella trakasserier blir allmänt känd på arbetsplatsen.
   
 4. Diskutera uppföranderegler. Diskutera eventuellt behov av "Code of conduct" eller andra sätt att se till att alla chefer och medarbetare får reflektera kring hur vi behandlar varandra och skriva under på att man ska följa policydokumenten.
   
 5. Lägg upp en strategi mot tysthetskultur. Strategiskt arbete för att identifiera och motverka tysthetskultur och svågerpolitik, två vanliga ingredienser i de fall där trakasserier inte anmäls eller inte utreds.
   
 6. Skapa en alternativ rapporteringsväg. Visselblåsarfunktion eller annan alternativ rapporteringsväg för de fall där det är chefen eller förtroendevalda som står för kränkningen.
   
 7. Stötta. Brott ska anmälas och utredas, och den utsatte bör ges stöd för att orka. 
   
 8. Anmäl. Trakasserier av olika slag ska anmälas, så att åtgärder kan vidtas. Om det inte görs måste man fundera på varför. Flera förtroendevalda har under #metoo ställt sig frågan varför de inte hört om omfattningen av detta tidigare. Beror det på tystnaden som rått i denna fråga, eller på övertygelsen hos de drabbade att det inte kommer att leda till något? Eller på bristande förtroende för chefer och förtroendevalda, kanske för att andra anmälningar inte lett någonvart.
   
 9. Inkludera de otryggt anlitade. Särskilda insatser för att vikarier, visstidsanställda, inlasade och frilansar ges samma trygghet som tillsvidareanställda. Om enkät kring trakasserier görs på arbetsplatsen är det viktigt att de inkluderas.
   
 10. Var öppen och rättvis. Verka för öppenhet och dialog i dessa frågor. Motverka skvaller och drev. Alla har rätt till rättssäker och rättvis behandling inom fungerade system. Låt oss gemensamt se till att de kommer på plats, om de inte finns där.

Text: Lottie Cronestrand, huvudskyddsombud på TV4/Bonnier Broadcasting

Senast ändrad 9 oktober 2018