Brev till finansministern om digitalmomsen

Publicerad 8 juni 2018

Journalistförbundet har idag skickat ett brev till finansminister Magdalena Andersson där vi vill att den svenska regeringen fortsätter att trycka på för att samtliga EU-länder ska ställa sig bakom en sänkt digitalmoms. Läs brevet och den motion om digitalmoms som antogs av EFJs årsmote nedan.

Brev till finansminister Magdalena Andersson

Magdalena Andersson

Finansdepartementet

103 33 Stockholm                                                        

Hej,

Journalistförbundet har noterat regeringens vilja att åstadkomma en förändring när det gäller momsen på digital journalistik. Det är något som vi uppskattar då frågan direkt påverkar arbetsmarknaden för våra medlemmar inom mediesektorn.  

Journalistförbundet konstaterar dock att EU:s finansministrar vid Ecofin-mötet i Bryssel den 25 maj återigen misslyckades med att komma överens om en sänkt digitalmoms. Journalistförbundet tog därför initiativ till en så kallad urgent motion inför årsmötet med den Europeiska Journalistfederationen (EFJ). På årsmötet i Lissabon den 6 juni antogs motionen (bifogas). Detta är en uppmaning från EFJ:s årsmöte till EU:s finansministrar att hitta en lösning på denna akuta fråga vid nästa Ecofin-möte den 22 juni.

Journalistförbundet förutsätter att den svenska regeringen fortsätter att trycka på för att samtliga EU-länder ska ställa sig bakom en sänkt digitalmoms. Vi hoppas att motionen bidra till att understryka det faktum att detta är en överlevnadsfråga för mediebranschen i hela Europa.

Med vänlig hälsning

SVENSKA JOURNALISTFÖRBUNDET

Jonas Nordling

Förbundsordförande

Urgent motion från EFJ

Urgent motion

On VAT for e-publications

Tabled by Swedish Union of Journalists, Danish Union of Journalists, Union of Journalists in Finland, Norwegian Union of Journalists and Union of Icelandic Journalists.

The Annual Meeting of the European Federation of Journalists, meeting in Lisbon, Portugal on June 6th notes that:

The Ecofin meeting in Brussels on the 25th of May failed to agree on a VAT regime for e-publications. The Swedish government has notified that they might take other actions in order to impose a lower VAT on online media unless the Ecofin can come to an agreement on its next meeting on 22th of June. The Danish government has already proposed such actions.

The difference in VAT-level between print and online news content is an urgent matter for the media industry. A lower VAT on online media is essential for the ability of news outlets to survive in the new media landscape.

The disability among the finance ministers of the European union to meet an agreement on this important issue is harming media outlets all over the European union.

The AM of the EFJ calls on the finance ministers of the Ecofin to find a solution that will put an end to the indefensible VAT-difference between print and online news content.

Senast ändrad 26 februari 2020