Kongressen: Värna oberoendet för public service

Publicerad 12 april 2018

Här är kongressens uttalande om att värna oberoendet för public service.

Värna oberoendet för public service

Ett starkt public service i allmänhetens tjänst är en hörnsten i vår demokrati. En förutsättning för ett starkt public service är att verksamheten förblir oberoende i förhållande till den politiska makten.

Journalistförbundet välkomnar att regeringen i den lagrådsremiss som idag presenterats lyssnat på Journalistförbundets krav på långsiktighet. Långa sändningstillstånd är en viktig del i att säkerställa public services oberoende och ger den stabilitet som behövs i en tid när medielandskapets karta kraftigt ritas om.

Det är Journalistförbundets uppfattning att oberoendet riskerar att skadas om tv-avgiften görs om till en skatt. Denna kritik har förbundet framfört i sitt remissvar på det förslag om ny finansieringsmodell som den parlamentariska kommittén lade fram i vintras.

Journalistförbundet förutsätter att public service oberoende, existens och finansiering så snart det är möjligt grundlagsskyddas.

Journalistförbundets kongress samlad på Aronsborg i april 2018 uppmanar regeringen och riksdagen att värna oberoendet för public service i det fortsatta lagstiftningsarbetet med att hitta en långsiktig finansiering för public service-bolagen.

Senast ändrad 2 mars 2020