Hög tid för konvention mot sexuella trakasserier och könsbaserat våld

Publicerad 14 februari 2018

Under många år har den globala fackföreningsrörelsen arbetat för att få igenom en ILO-konvention mot sexuella trakasserier och könsbaserat våld i arbetslivet. Nu är det hög tid att konventionen realiseras.

Journalistförbundet deltar i det globala facket ITUC:s kampanj för frågan: STOP. Delta du också genom att sprida budskapet i sociala medier. Läs mer på kampanjsidan om vad just du och dina kollegor kan göra.

ILO, International Labour Organization, är ett FN-organ för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor. ILO tar fram konventioner och rekommendationer för rättigheter i arbetslivet. Dessa ska sedan skrivas under av FN:s medlemsländer.

Ett mål för STOP-kampanjen är att FN-länderna under våren ska skriva under på ILO-konventionen mot sexuella trakasserier och könsbaserat våld i arbetslivet.

Läs mer om varför vi behöver en konvention mot sexuella trakasserier här

Senast ändrad 5 mars 2020