Behovet av ett nytt mediestöd kvarstår

Publicerad 14 februari 2018

Regeringen har nu lagt fram ett förslag på hur problemen med dagens presstöd ska lösas. Under förutsättning att förslaget får tummen upp av EU-kommissionen får branschen lite andrum. Men grundproblemen kvarstår och politikerna måste hitta en långsiktig lösning.

Förslaget som presenteras på DN debatt idag innebär vissa förändringar som delvis gynnar digital journalistik men det handlar lika mycket om att hålla liv i det gamla presstödet. Förslaget innehåller ett nytt stöd till lokaljournalistiken och en utveckling av dagens utvecklingsstöd till digitala utveckling. Samtidigt höjs driftsstödet till tryckt press med cirka 10 procent och distributionsstödet höjs med 50 procent.

– Det är så klart positivt att en majoritet av riksdagspartierna lyckats enas om ett förslag och att det tillförs mer pengar till systemet. Tyvärr löser det inte problemet med dagens system, det vill säga att det bygger på hur mediemarknaden var strukturerad tidigare och inte på hur den ser ut 2018, säger Journalistförbundets ordförande Jonas Nordling.

Det är viktigt att stötta lokaljournalistiken inte minst eftersom den fyller en viktig demokratisk funktion. Därför är det positivt att regeringen särskilt lyfter fram lokaljournalistikens roll.

– Att ringa in vilka aktörer som ska få stödet kommer dock att bli en utmaning och det ska bli intressant att se hur förslaget konkret ser ut, säger Jonas Nordling.

Medieutredningen lade 2016 fram ett förslag som byggde på analysen att papperstidningen är på väg bort och att det behövs en ny modell för att ge ekonomiskt stöd till branschen. Medieutredningens förslag hade många likheter med det förslag om ett nytt mediestöd som Journalistförbundet tidigare presenterat. I det förslag som nu läggs fram finns inte mycket av Medieutredningens tankegångar kvar.

– Det saknades uppenbarligen en politisk enighet för de förslag som Medieutredningen lade fram. Det innebär att detta är den andra utredningen i rad om ett reformerat presstöd som i praktiken misslyckats med sitt uppdrag, kommenterar Jonas Nordling.

Det finns en åtgärd som skulle gynna medieföretag som satsar digitalt och det är slopandet av digitalmomsen. Regeringen är positiva till det men EU sätter käppar i hjulen.

Ett annat problem med dagens system är att det kritiserats av EU-kommissionen som inte tycker att det är förenligt med EU:s regler om statsstöd. Det krävs därför att regeringen lyckas övertyga kommissionen om att det nya förslaget är i enlighet med EU-rätten för att det ska bli verklighet.

Det nya förslaget på DN debatt:

Nytt mediestöd ska gynna lokaljournalistik (dn.se)

För kommentarer och mer information kontakta:
Jonas Nordling, ordförande, Journalistförbundet: 070-786 84 33
Tove Carlén, jurist, Journalistförbundet: 070-267 65 77

Senast ändrad 5 mars 2020