Nej till grundlagsändring om utlandsspioneri

Publicerad 31 januari 2018

Nyligen föreslog en utredning att utlandsspioneri bör kriminaliseras. Nu kan du ta del av Journalistförbundets remissvar på utredningen (nedan). Förbundet är kritiskt till förslaget eftersom det kommer att minska insynen i svensk utrikespolitik.

Utredningen föreslår att ett nytt brott införs – utlandsspioneri. Det föreslås även en grundlagsändring som innebär att brottet blir ett tryck- och yttrandefrihetsbrott. Det är sedan tidigare förbjudet med spioneri, det vill säga att hjälpa främmande makt att avslöja hemliga uppgifter. Förbudet gäller om det är till skada för Sveriges säkerhet. Den nya bestämmelsen om utlandsspioneri är utformad på samma sätt men gäller om det är till skada för "Sveriges förhållande till annan stat eller mellanfolklig organisation". Det räcker alltså med att Sveriges säkerhet indirekt påverkas för att den nya bestämmelsen ska gälla.

Journalistförbundet anser inte att det är motiverat att införa det nya brottet. I vart fall bör det inte göras till ett tryck- och yttrandefrihetsbrott. Det är viktigt att medier har förutsättningar att bevaka Sveriges relation med andra länder. Personer som har insyn i utrikespolitiska frågor måste kunna vända sig till medierna med uppgifter om till exempel oegentligheter. Om det nya brottet införs kommer insynen i utrikespolitiska frågor att minska.

Utredningen föreslår även en förändring av spioneribestämmelsen som kommer att få effekt på tryckfrihetsområdet. Förslaget innebär att det ska bli förbjudet att hjälpa inte bara "främmande makt" utan även en "sammanslutning". Som exempel på sammanslutningar nämns i utredningen "krigsherrar i Afghanistan" och Al-shabab i Somalia. Journalistförbundet är kritiskt tillförändringen eftersom den i praktiken innebär det en stor utvidgning av brottet spioneri.

Så sent som 2012 presenterade en annan utredning ett snarlikt förslag om utlandsspioneri. Det förslaget fick mycket kritik från bland annat Journalistförbundet. Alliansregeringen som då satt vid makten valde att inte gå vidare med förslaget. Samma kritik gör sig gällande nu och Journalistförbundet hoppas därför att regeringen inte genomför förslagen i utredningen.

Hela utredningen finns här:
Förstärkt skydd för uppgifter av betydelse för ett internationellt samarbete för fred och säkerhet som Sverige deltar i (regeringen.se)

Debattartikel från Journalistförbundet och Reportrar utan gränser:
"Skrota förslaget om utlandsspioneri" (svd.se)

För kommentarer och mer information kontakta:
Jonas Nordling, ordförande Journalistförbundet, 070-786 84 33
Stephen Lindholm, ordförande Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp, 070-847 86 34
Tove Carlén, jurist Journalistförbundet, 070-267 65 77

Senast ändrad 5 mars 2020