Anmälan

Här kan du göra en anmälan till Yrkesetiska nämnden, YEN. Beskriv vad som hänt och vilken eller vilka yrkesregler som du anser att journalisten brutit emot.

Så här gör du en anmälan

Bifoga gärna vid förekommande fall länk till artikel eller program eller sänd in dem till nämnden under adress:

YEN
Journalistförbundet
Box 1116
111 81 Stockholm

Observera att din anmälan kommer att skickas till anmäld journalist i samband med nämndens handläggning av ärendet.

Så snart som möjligt efter att anmälan har inkommit till Yrkesetiska nämnden blir du kontaktad av nämndens sekreterare för vidare information kring ärendets handläggning.

Senast ändrad 4 oktober 2019