Regeringens hantering av allmänna handlingar måste kunna granskas

Publicerad 19 april 2018

JO lägger ner Journalistförbundets anmälan mot UD. Men det är inte för att regeringen har gjort rätt utan för att JO inte kan granska vad regeringen gör. Det har snart gått fyra månader sedan Journalistförbundet bad att regeringen skulle pröva förbundets begäran om att ta del av utrikesministerns e-postlogg. Regeringen har fortfarande inte fattat något beslut.

I början av december begärde Journalistförbundet att få ta del av Margot Wallströms e-postlogg för den senaste månaden. Svaret från Utrikesdepartement (UD) blev att hela loggen omfattas av sekretess och att den dessutom gallras efter två veckor. Den 19 december begärde Journalistförbundet att frågan skulle prövas av regeringen. När förbundet efter tre månader fortfarande inte hade fått något svar från regeringen anmälde förbundet UD till Justitieombudsmannen (JO).

Nu har JO lagt ner anmälan. I beslutet står det kort att anmälan inte ger anledning till någon åtgärd eller uttalande från JO. Enligt uppgifter som förbundet fått från JO beror detta på att tjänstemannen på UD hanterat ärendet på rätt sätt genom att överlämna det till regeringen. JO har dock inte mandat att granska regeringens agerande och därför läggs anmälan ner.

– Anledningen till att vi begärde ut Margot Wallströms e-postlogg var att vi vill pröva hur hanteringen av allmänna handlingar fungerar hos UD. Det vi har sett hittills bekräftar den bild som vi får från våra medlemmar, det vill säga att hanteringen inte sköts som den ska. Hade den gjort det hade regeringen fattat beslut i ärendet för länge sen, säger Stephen Lindholm, Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupps ordförande.

Varken JO eller Justitiekanslern har möjlighet att pröva enskilda statsråds agerande. Det är bara riksdagens konstitutionsutskott som kan granska regeringens agerande och då krävs det att en riksdagsledamot gör anmälan.

– Att möjligheterna att granska regeringens agerande är så begränsad är förpliktigande för regeringen. Eftersom statsråden har denna skyddade position måste de också visa att de förtjänar den. Att dröja över tre månader med att fatta beslut i ett ärende som enligt grundlag ska hanteras skyndsamt visar snarare på att regeringen inte drar sig för att missbruka förtroendet, säger Journalistförbundets ordförande Jonas Nordling.

När regeringen väl fattar beslut i frågan om Margot Wallströms e-postlogg finns det dessutom ingen möjlighet att överklaga det beslutet till domstol, eftersom regeringen är sista instans frågor som rör begäran att ta del av allmänna handlingar inom regeringskansliet.

– Det är orimligt att en sådan fråga inte kan prövas inom rättsväsendet. Journalistförbundet har påpekat det flera gånger tidigare och den senaste tidens omfattande kritik mot UD när det gäller hanteringen av allmänna handlingar gör frågan ännu mer aktuell, säger Jonas Nordling.

Det kan också ifrågasättas om det faktum att regeringen är sista instans är förenligt med rätten till domstolsprövning i artikel 6 i Europakonventionen om mänskliga rättigheter

För kommentarer och mer information kontakta:
Jonas Nordling, ordförande Journalistförbundet, 070-786 84 33
Stephen Lindholm, ordförande Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp, 070-847 86 34
Tove Carlén, jurist Journalistförbundet, 070-267 65 77

Senast ändrad 2 mars 2020