Stipendier till nyanlända journalister / Scholarships to newly arrived journalists

Publicerad 12 mars 2018

Journalistförbundet utlyser, i samarbete med Föreningen grävande journalister, två stipendier till Grävseminariet 2018. De riktar sig till nyanlända journalister. Sökande ska ha beviljats uppehållstillstånd i Sverige och anlänt från 2013 och framåt.

Ansökan, med en kort motivering, skickas till: jacob.lapidus@sjf.se

Den ska innehålla namn, personnummer och journalistisk bakgrund.

Ansökan ska vara inne senast den 31 mars.

Stipendierna täcker avgiften för hela seminariet, inklusive Guldspademiddagen. Resa och hotell ingår inte.

För att anmäla sig måste man vara eller bli medlem i Föreningen grävande journalister. Den första årsavgiften betalas av Journalistförbundet.

Majoriteten av programpunkterna är på svenska, men varje timme finns det ett pass som är på engelska.

– Gräv är ett av de viktigaste arrangemangen för journalister i Sverige. Många medlemmar i Journalistförbundet är engagerade i nyanlända journalisters väg in i det svenska arbetslivet. Därför vill vi skapa denna möjlighet för fler att gå på Gräv”, säger Jacob Lapidus, kommunikationschef på Journalistförbundet.

– Vi stöttar förstås Journalistförbundets initiativ. Jag tycker att det är glädjande att nyanlända journalister, som inte hunnit etablera sig i den svenska mediebranschen än, får chansen att gå på Gräv18. Det är en tuff bransch att ta sig in i, men jag hoppas att så många som möjligt kan fortsätta som journalister även i Sverige, säger grävgeneralen Emma Johansson.

Grävseminariet arrangeras den 13-14 april 2018 i Helsingborg. Plats: Helsingborg arena.

IN ENGLISH:

Scholarships to newly arrived journalists

The Journalist Association, in collaboration with The Swedish Association of Investigative Journalism, announce two scholarships to attend the Swedish conference for investigative journalism, Grävseminariet, 2018 in Helsingborg.

They are aimed at newly arrived journalists. Applicants must have been granted a residence permit in Sweden and arrived from 2013 onwards.

The application, with a brief statement, is sent to: jacob.lapidus@sjf.se

It should contain name, social security number and journalistic background.

The application must be submitted by March 31, 2018.

Scholarships cover the fee for the entire seminar, including the gala dinner. Travel and lodging not included.

To sign up, you must be or become a member of The Swedish Association of Investigative Journalism. The first annual fee is paid by the Journalist Association.

The majority of talks and workshops on the program are held in Swedish, but every hour there is one talk or workshop in English.

The conference takes place April 13-14 in Helsingborg arena. Read more about it at www.gravseminariet.se

Senast ändrad 5 mars 2020