Det här är sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Här ger vi vägledning kring begreppet och hur du kan agera om du blir utsatt.

Illustrationer: Paloma Perez Lucero

Du kan alltid höra av dig till oss på Journalistförbundet för att få ytterligare råd, stöd – och hjälp. Om det finns en journalistklubb på din arbetsplats ska du i första hand kontakta den.

Det finns sex former av diskriminering i Diskrimineringslagen. Två av dem är trakasserier och sexuella trakasserier. Arbetsgivaren måste förebygga all diskriminering och sätta in åtgärder när det behövs.

Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet. Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Du kan anmäla alla former av trakasserier till Journalistförbundet och Diskrimineringsombudsmannen (DO). DO är en myndighet som på arbetar för att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering.

Illustration: Paloma Perez Lucero

Trakasserier – några exempel: Kommentarer, gester, utfrysning, hån och förlöjliganden.

Sexuella trakasserier – några exempel: Kommentarer, gester, anspelningar, beröring, närgångna blickar, sms/mejl med sexuellt innehåll, ovälkomna komplimanger och inviter.

Var går gränsen?

Lagen är tydlig: det är den som utsätts som bestämmer var gränsen går. Allt som upplevs som trakasserier av den utsatta är trakasserier. Om du ändå är osäker på var gränsen går i just ditt fall får du gärna kontakta Journalistförbundet för rådgivning. De som svarar i vår jour har god förståelse för hur det är att jobba i just vår bransch och för inte informationen vidare – om inte du vill det.

Obs! Om trakasserierna helt gått över gränsen och mer upplevs som övergrepp kan det också vara aktuellt med en polisanmälan.  

Checklista – vad ska du göra om du blir utsatt för trakasserier?

Illustration: Paloma Perez Lucero

  • Säg ifrån.
    Den som utsätter en kollega för sexuella trakasserier vet ofta själv att den gör fel. Men om du har utsatts ska du också tala om att du inte accepterar beteendet. Om du inte vill göra det muntligt går det jättebra att göra det i ett mejl i stället. När problemet ska utredas/åtgärdas behöver den här kommunikationen nämligen ha gjorts. Enligt lagen måste den som har utsatt någon göras medveten om att beteendet har varit oönskat, innan det kan ”räknas” som trakasserier. (I vissa fall är dock beteendet så uppenbart för alla inblandade att en sådan kommunikation blir överflödig.)

Illustration: Paloma Perez Lucero

  • Dokumentera. Det är bra att dokumentera trakasserierna, det underlättar också utredning/åtgärder. Skriv ner vad som har hänt och när det har hänt, ta skärmdumpar och så vidare. Även om du inte har tydliga bevis, kan din egen skriftliga dokumentation vara av stor vikt. Kolla eventuellt av med kollegor.

Illustration: Paloma Perez Lucero

  • Ta hjälp. Prata med ditt skyddsombud, Journalistförbundet lokalt eller centralt, din chef, arbetskamrater eller någon annan som du litar på. Kom ihåg att du inte är ensam. Journalistförbundet finns till för dig, och kan ge dig stöd och hjälp. Skyddsombud, fackligt förtroendevalda och de ombudsmän som svarar i Journalistförbundets jour för inte vidare det du har sagt – förrän du sagt att du vill det.

Illustration: Paloma Perez Lucero

  • Kräv åtgärder. Arbetsgivaren ska vidta aktiva åtgärder för att komma tillrätta med problemen. Ditt fackliga ombud – lokalt eller centralt – kan hjälpa dig. Du behöver alltså inte personligen vara den som kräver åtgärder, utan det kan Journalistförbundet och skyddsombudet göra.

Illustration: Paloma Perez Lucero

  • Anmäl. Om du har blivit utsatt för sexuella trakasserier på jobbet behöver arbetsgivaren förstås veta om det, för att kunna vidta de åtgärder som krävs. Alla former av trakasserier bör också anmälas till oss på Journalistförbundet. Du har även möjlighet att göra en anmälan till DO, Diskrimineringsombudsmannen. Om trakasserier gått över gränsen och blivit övergrepp kan du göra en polisanmälan.
Kom ihåg att lagen inte bara skyddar dig mot diskriminering. Du får inte heller bestraffas om du har påtalat eller anmält diskriminering. Det kallas för förbud mot repressalier.

Tips!

TCO har gett ut en handbok om hur man jobbar mot sexuella trakasserier på en arbetsplats. Tipsa gärna din arbetsgivare och fackklubb om den.

Illustrationer: Paloma Perez Lucero

Senast ändrad 11 mars 2020