Som medlem får du:

  • Sociala aktiviteter i din region
  • Presskort
  • Råd och information
  • Medlemsförmåner
  • Tidningen Journalisten

Behåll kontakten med kollegor och ditt tidigare yrkesliv

Seniormedlemskapet i Journalistförbundet innehåller flera olika delar. Genom att fortsätta vara seniormedlem i Journalistförbundet kan du som har gått i pension behålla kontakten med dina kollegor och ditt tidigare yrkesliv som journalist.

Har du redan ett ordinarie medlemskap i Journalistförbundet är det lätt att ändra till ett seniormedlemskap genom att kontakta medlemsservice. 

Om du tidigare varit medlem, men lämnat Journalistförbundet, klickar du på knappen nedan för att ansöka om återinträde. 

Kontakta medlemsservice för att bli seniormedlem

För dig

Presskort. Journalistförbundets medlemskort är en svensk SIS-märkt identifikationshandling som kan användas som legitimation. Det visar också att du har varit yrkesverksam som journalist.

Sociala aktiviteter. Som medlem kan du delta i Journalistförbundets seniorverksamhet i din region genom någon av seniorklubbarna. Du kan också vara med och föreslå sociala aktiviteter och driva viktiga frågor. Du är med och väljer de förtroendevalda i din seniorklubb.

Råd och information. Som senior är du så kallad passiv medlem i förbundet. Det innebär att du kan höra av dig till förbundskansliet för råd och information, men inte kan få förhandlingshjälp.

Tidningen Journalisten. Medlemstidningen Journalisten ger dig den bästa bevakningen av branschen. Både pappers- och digital prenumeration ingår.

Medlemsförmåner. Du får rabatt på försäkringar, bolån, el och semesterboende.

Har du redan ett ordinarie medlemskap i Journalistförbundet är det lätt att ändra till ett seniormedlemskap genom att kontakta medlemsservice.

Den som varit medlem i Journalistförbundet i 50 år blir automatiskt hedersmedlem och betalar ingen avgift alls till förbundet.

Om du tidigare varit medlem, men lämnat Journalistförbundet, kontakta medlemsservice.

Kontakta medlemsservice för att bli seniormedlem

För seniorer i din region

Trevligt och intressant tillsammans. Genom Journalistförbundet blir det lättare för gamla kollegor som bor i samma del av landet att hålla kontakten – och göra nya bekantskaper. Många klubbar ordnar intressanta sociala aktiviteter som stärker gemenskapen mellan medlemmarna.

Håll kontakten med din tidigare arbetsplats. Du som är senior har också möjlighet att vara kvar i din "gamla" klubb som intressemedlem, det vill säga klubben på din tidigare arbetsplats eller den frilansklubb där du var medlem när du var yrkesverksam.

Har du redan ett ordinarie medlemskap i Journalistförbundet är det lätt att ändra till ett seniormedlemskap genom att kontakta medlemsservice, som också hjälper dig med intressemedlemskap i din gamla klubb.

Kontakta medlemsservice för att bli seniormedlem

För alla journalister

Journalisternas yrkesfrågor. Yttrandefrihetyrkesetikhot och hat mot journalister och upphovsrätt – Journalistförbundet är det enda fackförbund som aktivt driver journalistiska yrkesfrågor.

Kollektivavtal för mediebranschen. Journalistförbundets kollektivavtal och frilansavtal sätter ramarna för de villkor och löner som gäller i mediebranschen. Avtalen som vi förhandlar fram för alla journalister är speciellt utformade för journalistisk verksamhet. Tjänstepension, föräldraledighet, sjukförsäkring och semester är andra saker som regleras i kollektivavtal. 

Kontakta medlemsservice för att bli seniormedlem

För samhället

Demokrati. En stark yttrande- och tryckfrihet är en viktig del av ett demokratiskt samhälle. Som medlem är du med och bidrar till Journalistförbundets arbete för att stärka demokratin.

Internationellt arbete. Journalistförbundet är tillsammans med vår internationella federation, IFJ, ett viktigt stöd för utsatta journalister världen över.

Läs mer