Frilanskalkylatorn – räkna ut ditt arvode här

Åt vilket håll vill du räkna?

Jag vill ange önskad månadslön och räkna fram dag-/timarvode

eller

Jag vill ange dag-/timarvode och räkna fram månadslön

Fasta värden
Kalkylatorns resultat
0 kr/år
Skriv in en önskad månadslön – som om du hade varit anställd.

I kalkylatorn finns redan en exempellön inskriven. Det är den genomsnittliga månadslönen för kategorin anställda reportrar och fotografer i Stockholms län. Den uppgiften bygger på förbundets lönestatistik. Men du kan alltså skriva in den månadslön du behöver uppnå för att din rörelse ska gå runt.
INFO
%
0 dgr/år
Arbetsuppgifter i frilansens företag som är nödvändiga för att kunna utföra uppdraget kallas overheadtid.

I overheadtiden ingår försäljning, administration, bokföring, möten, planering, icke betald research, fortbildning med mera.

Hur stor overheadtiden är, varierar naturligtvis från frilans till frilans. I andra branscher varierar overheadtiden beroende på bransch mellan 25-50 procent av arbetstiden.

Det förvalda värdet i kalkylatorn är 50 procent som overheadtid. Det kan du ändra om du tycker det är för högt eller för lågt, och då påverkar det ditt timarvode. Observera att kalkylatorn inte ändrar antalet dagar förrän du har klickat på ”räkna ut”, eftersom den tar hänsyn till helheten innan den räknar ut antalet dagar.
INFO
Normal heltid = 8 timmar
Utgångspunken är heltid, 8 timmar per dag, men det kan du ändra utifrån hur mycket du jobbar.
INFO
Antalet 250 dagar bygger på en statlig utredning som kommit fram till att det går i genomsnitt 250 arbetsdagar per år under en 28-årscykel. Då har man alltså räknat bort heldagsaftnar, röda dagar samt lör- och söndagar.
INFO
0
0
Detta är overheadtid, lagstadgad semester, semester som kompensation för övertid samt sjukdagar.
INFO
0
Den tid du kan debitera kund. Jämför med OH-tid ovan.
INFO
0 kr/år
0 kr/mån
Genomsnittligt antal sjukdagar per år av sjukskrivningsperioder om högst 14 dagar enligt SCB. Sjukskrivningsperioder längre än 14 dagar betalas för anställda av försäkringskassan.
INFO
0 kr/år
0 kr/mån
0%
Enligt lag har anställda rätt till 25 dagars betald semester per år.
INFO
0 kr/år
0 kr/mån
0%
På flera avtalsområden kan anställda journalister avtala bort rätten till övertidsersättning mot extra semesterdagar. Eftersom en frilans normalt inte har övertidsersättning har vi skrivit in fem extra semesterdagar i kalkylatorn som en kompensation.
INFO
0 kr/år
0 kr/mån
0%
I vissa avtal för anställda journalister utges fem extra semesterdagar när man fyllt 40 år. Om du är över 40 kan du alltså skriva in fem dagar i den rutan.
INFO
0 dgr
0%
0 kr/mån
0 kr/år
Sjukdagar och semester enligt schablon.
INFO
0 kr/år
0 kr/mån
För varje betald semesterdag har anställda ett semestertillägg om 0,8 procent per semesterdag.
INFO
Det förvalda värdet, 120 000 kronor per år, kommer från en enkät gjord 2012 bland frilansar inom Journalistförbundet. Fotografers kostnader ligger generellt högre än andra frilansar. I kostnader ingår lokalhyra, utrustning, etc, det vill säga sådant du kan dra av i din inkomstdeklaration.

Du kan skriva in din egen årskostnad i rutan. Men du ska inte ta med dina kostnader för försäkringar eftersom det finns en särskild ruta för det.
INFO
%
0 kr/år
0 kr/mån
En frilansjournalist ger uppdragsgivaren en större ekonomisk flexibilitet än en anställd. En tillsvidareanställd journalist har en uppsägningstid medan frilansen normalt anlitas för enstaka uppdrag och kan användas när uppdragsgivaren har ett tillfälligt behov. Denna flexibilitet ska du ta betalt för. Det förinställda värdet i kalkylatorn är 9 procent av arvodet, men du kan ändra det om du vill ha en lägre eller högre flexibilitetspremie.
INFO
INFO
0 kr/år
0 kr/mån
Beloppet bygger på en schablon från TCO. Har du högre kostnader kan du lägga till dessa under kostnader ovan.
INFO
Många frilansjournalister är underförsäkrade. En vanlig missuppfattning är att det räcker med en privat hemförsäkring. Vi har därför en grundinställning för en premie för företagsförsäkring på 2 000 kronor per år med utgångspunkt från Gefverts företagsförsäkring för frilansjournalister anslutna till Journalistförbundet.
INFO
Ditt resultat
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
Års- och månadsarvodena speglar vad du behöver omsätta för att nå den önskade lönen högst upp i kalkylatorn med hänsyn taget till dina kostnader etc.
Så funkar frilanskalkylatorn

Frilanskalkylatorn gör det enklare för dig att räkna ut ditt arvode.

Genom att skriva in dina kostnader, sociala avgifter, pensionssparande, semester, sjukdagar med mera, räknar Frilanskalkylatorn ut ditt arvode så att du kan täcka dina kostnader.

Här hittar du även Journalistförbundets frilansrekommendation med avtalsmallar.

Här hittar du svar på vanliga frågor om Frilanskalkylatorn.

Klicka på INFO under varje ruta så får du också mer information.

Fasta värden
Kalkylatorns resultat
0 kr
0 kr
0 kr
Skriv in en önskat arvode per timma.
INFO
%
0 dgr/år
Arbetsuppgifter i frilansens företag som är nödvändiga för att kunna utföra uppdraget kallas overheadtid.

I overheadtiden ingår försäljning, administration, bokföring, möten, planering, icke betald research, fortbildning med mera.

Hur stor overheadtiden är, varierar naturligtvis från frilans till frilans. I andra branscher varierar overheadtiden beroende på bransch mellan 25-50 procent av arbetstiden.

Det förvalda värdet i kalkylatorn är 50 procent som overheadtid. Det kan du ändra om du tycker det är för högt eller för lågt, och då påverkar det ditt timarvode. Observera att kalkylatorn inte ändrar antalet dagar förrän du har klickat på ”räkna ut”, eftersom den tar hänsyn till helheten innan den räknar ut antalet dagar.
INFO
Normal heltid = 8 timmar
Utgångspunken är heltid, 8 timmar per dag, men det kan du ändra utifrån hur mycket du jobbar.
INFO
Antalet 250 dagar bygger på en statlig utredning som kommit fram till att det går i genomsnitt 250 arbetsdagar per år under en 28-årscykel. Då har man alltså räknat bort heldagsaftnar, röda dagar samt lör- och söndagar.
INFO
0 dgr
0 dgr
Detta är overheadtid, lagstadgad semester, semester som kompensation för övertid samt sjukdagar.
INFO
0 dgr
Den tid du kan debitera kund. Jämför med OH-tid ovan.
INFO
0 kr/år
0 kr/mån
Genomsnittligt antal sjukdagar per år av sjukskrivningsperioder om högst 14 dagar enligt SCB. Sjukskrivningsperioder längre än 14 dagar betalas för anställda av försäkringskassan.
INFO
0 kr/år
0 kr/mån
0%
Enligt lag har anställda rätt till 25 dagars betald semester per år.
INFO
0 kr/år
0 kr/mån
0%
På flera avtalsområden kan anställda journalister avtala bort rätten till övertidsersättning mot extra semesterdagar. Eftersom en frilans normalt inte har övertidsersättning har vi skrivit in fem extra semesterdagar i kalkylatorn som en kompensation.
INFO
0 kr/år
0 kr/mån
0%
I vissa avtal för anställda journalister utges fem extra semesterdagar när man fyllt 40 år. Om du är över 40 kan du alltså skriva in fem dagar i den rutan.
INFO
0 dgr
0%
0 kr/mån
0 kr/år
Sjukdagar och semester enligt schablon.
INFO
0 kr/år
0 kr/mån
0,8%
För varje betald semesterdag har anställda ett semestertillägg om 0,8 procent per semesterdag.
INFO
0 kr/mån
Det förvalda värdet, 120 000 kronor per år, kommer från en enkät gjord 2012 bland frilansar inom Journalistförbundet. Fotografers kostnader ligger generellt högre än andra frilansar. I kostnader ingår lokalhyra, utrustning, etc, det vill säga sådant du kan dra av i din inkomstdeklaration.

Du kan skriva in din egen årskostnad i rutan. Men du ska inte ta med dina kostnader för försäkringar eftersom det finns en särskild ruta för det.
INFO
%
0 kr/år
0 kr/mån
En frilansjournalist ger uppdragsgivaren en större ekonomisk flexibilitet än en anställd. En tillsvidareanställd journalist har en uppsägningstid medan frilansen normalt anlitas för enstaka uppdrag och kan användas när uppdragsgivaren har ett tillfälligt behov. Denna flexibilitet ska du ta betalt för. Det förinställda värdet i kalkylatorn är 9 procent av arvodet, men du kan ändra det om du vill ha en lägre eller högre flexibilitetspremie.
INFO
INFO
0 kr/år
0 kr/mån
Beloppet bygger på en schablon från TCO. Har du högre kostnader kan du lägga till dessa under kostnader ovan.
INFO
Många frilansjournalister är underförsäkrade. En vanlig missuppfattning är att det räcker med en privat hemförsäkring. Vi har därför en grundinställning för en premie för företagsförsäkring på 2 000 kronor per år med utgångspunkt från Gefverts företagsförsäkring för frilansjournalister anslutna till Journalistförbundet.
INFO
Ditt resultat
0 kr/mån
0 kr/år
Så funkar frilanskalkylatorn

Frilanskalkylatorn gör det enklare för dig att räkna ut ditt arvode.

Genom att skriva in dina kostnader, sociala avgifter, pensionssparande, semester, sjukdagar med mera, räknar Frilanskalkylatorn ut ditt arvode så att du kan täcka dina kostnader.

Här hittar du även Journalistförbundets frilansrekommendation med avtalsmallar.

Här hittar du svar på vanliga frågor om Frilanskalkylatorn.

Klicka på INFO under varje ruta så får du också mer information.

Jag vill ange dag-/timarvode och räkna fram månadslön

Fasta värden b
Kalkylatorns resultat
0 kr
0 kr
0 kr
Skriv in en önskat arvode per timma.
INFO
%
0 dgr/år
Arbetsuppgifter i frilansens företag som är nödvändiga för att kunna utföra uppdraget kallas overheadtid.

I overheadtiden ingår försäljning, administration, bokföring, möten, planering, icke betald research, fortbildning med mera.

Hur stor overheadtiden är, varierar naturligtvis från frilans till frilans. I andra branscher varierar overheadtiden beroende på bransch mellan 25-50 procent av arbetstiden.

Det förvalda värdet i kalkylatorn är 50 procent som overheadtid. Det kan du ändra om du tycker det är för högt eller för lågt, och då påverkar det ditt timarvode. Observera att kalkylatorn inte ändrar antalet dagar förrän du har klickat på ”räkna ut”, eftersom den tar hänsyn till helheten innan den räknar ut antalet dagar.
INFO
Normal heltid = 8 timmar
Utgångspunken är heltid, 8 timmar per dag, men det kan du ändra utifrån hur mycket du jobbar.
INFO
Antalet 250 dagar bygger på en statlig utredning som kommit fram till att det går i genomsnitt 250 arbetsdagar per år under en 28-årscykel. Då har man alltså räknat bort heldagsaftnar, röda dagar samt lör- och söndagar.
INFO
0 dgr
0 dgr
Detta är overheadtid, lagstadgad semester, semester som kompensation för övertid samt sjukdagar.
INFO
0 dgr
Den tid du kan debitera kund. Jämför med OH-tid ovan.
INFO
0 kr/år
0 kr/mån
Genomsnittligt antal sjukdagar per år av sjukskrivningsperioder om högst 14 dagar enligt SCB. Sjukskrivningsperioder längre än 14 dagar betalas för anställda av försäkringskassan.
INFO
0 kr/år
0 kr/mån
0%
Enligt lag har anställda rätt till 25 dagars betald semester per år.
INFO
0 kr/år
0 kr/mån
0%
På flera avtalsområden kan anställda journalister avtala bort rätten till övertidsersättning mot extra semesterdagar. Eftersom en frilans normalt inte har övertidsersättning har vi skrivit in fem extra semesterdagar i kalkylatorn som en kompensation.
INFO
0 kr/år
0 kr/mån
0%
I vissa avtal för anställda journalister utges fem extra semesterdagar när man fyllt 40 år. Om du är över 40 kan du alltså skriva in fem dagar i den rutan.
INFO
0 dgr
0%
0 kr/mån
0 kr/år
Sjukdagar och semester enligt schablon.
INFO
0 kr/år
0 kr/mån
0,8%
För varje betald semesterdag har anställda ett semestertillägg om 0,8 procent per semesterdag.
INFO
0 kr/mån
Det förvalda värdet, 120 000 kronor per år, kommer från en enkät gjord 2012 bland frilansar inom Journalistförbundet. Fotografers kostnader ligger generellt högre än andra frilansar. I kostnader ingår lokalhyra, utrustning, etc, det vill säga sådant du kan dra av i din inkomstdeklaration.

Du kan skriva in din egen årskostnad i rutan. Men du ska inte ta med dina kostnader för försäkringar eftersom det finns en särskild ruta för det.
INFO
%
0 kr/år
0 kr/mån
En frilansjournalist ger uppdragsgivaren en större ekonomisk flexibilitet än en anställd. En tillsvidareanställd journalist har en uppsägningstid medan frilansen normalt anlitas för enstaka uppdrag och kan användas när uppdragsgivaren har ett tillfälligt behov. Denna flexibilitet ska du ta betalt för. Det förinställda värdet i kalkylatorn är 9 procent av arvodet, men du kan ändra det om du vill ha en lägre eller högre flexibilitetspremie.
INFO
INFO
0 kr/år
0 kr/mån
Beloppet bygger på en schablon från TCO. Har du högre kostnader kan du lägga till dessa under kostnader ovan.
INFO
Många frilansjournalister är underförsäkrade. En vanlig missuppfattning är att det räcker med en privat hemförsäkring. Vi har därför en grundinställning för en premie för företagsförsäkring på 2 000 kronor per år med utgångspunkt från Gefverts företagsförsäkring för frilansjournalister anslutna till Journalistförbundet.
INFO
Ditt resultat
0 kr/mån
0 kr/år
Så funkar frilanskalkylatorn

Frilanskalkylatorn gör det enklare för dig att räkna ut ditt arvode.

Genom att skriva in dina kostnader, sociala avgifter, pensionssparande, semester, sjukdagar med mera, räknar Frilanskalkylatorn ut ditt arvode så att du kan täcka dina kostnader.

Här hittar du även Journalistförbundets frilansrekommendation med avtalsmallar.

Här hittar du svar på vanliga frågor om Frilanskalkylatorn.

Klicka på INFO under varje ruta så får du också mer information.