Foto: Maskot/TT

Värvande samtal

Publicerad 19 november 2019

En väl beprövad – och ofta framgångsrik – metod för att värva fler medlemmar bygger på ett enkelt samtal.

Här har du exempel på en variant där du, utan att skriva någon på näsan, får din kollega att själv inse att den största chansen till förändring finns i att så många som möjligt går ihop och engagerar sig. Ta daa – själva grundidén med facket. Den kan ofta kännas så självklar att man glömmer att ta upp den. Men för dem som inte redan är med i facket kanske den inte sitter gjuten i hjärnbalken – än. Det är där du kommer in och hjälper till. Lite gammal hederlig retorik, på ett mycket ärligt och enkelt sätt. Du ställer öppna frågor och kollegan får prata av sig fritt. Låt det gärna bli personligt, och förtydliga att det som sägs stannar mellan er – om kollegan vill det.

Så här, något förenklat:

– Hur har du det (på jobbet)?

Du lyssnar uppmärksamt, ställer följdfrågor vid behov. Om ni har en stund på er – vilket är att föredra – kan du låta samtalet blomma fritt, men återkom till arbetsförhållandena. När kollegan tar upp missförhållanden bekräftar du, talar om när du håller med. Sedan:

– Vad skulle du vilja ändra på?

– Hur tror du att du skulle kunna göra det?

Ofta kan man då bli överens om att det skulle bli bäst resultat om personen går ihop med andra för att få till en förändring. Kanske kan kollegan till och med bli en aktiv medlem och faktiskt engagera sig i de frågor som ni har tagit upp.

Senast ändrad 3 april 2020