Nya regler om karensavdrag från och med 1 januari 2019

Publicerad 18 december 2018

Med anledning av ändrade karensregler i lagen (1991:1047) om sjuklön från och med den 1 januari 2019 har Journalistförbundet kommit överens med motparten Medieföretagen om att införa anpassningar i kollektivavtalen.

De nya reglerna innebär att karensdagen ersätts med ett karensavdrag som motsvarar 20 % av medarbetarens genomsnittliga veckoarbetstid. Detta gäller för sjukfall som inträffar från och med den 1 januari 2019.

Om medarbetarens genomsnittliga veckoarbetstid är 40 timmar så blir karensavdraget 8 timmar oavsett hur många timmar medarbetaren är schemalagd att arbeta den första sjukdagen. Det innebär att de nya reglerna kan bli mer rättvisa för medarbetare som arbetar skift och som med nuvarande regler som gäller till och med 31 december 2018 kan få ett större avdrag om medarbetaren blir sjuk på en dag med ett långt arbetspass.

De förändrade reglerna innebär också att medarbetare som blir sjuka under dagen får ett avdrag på 20 % av den genomsnittliga veckoarbetstiden oavsett när sjukfrånvaron inträffar under dagen.

Senast ändrad 2 mars 2020