Vi vill se ökad insyn i hushållens ekonomi

Publicerad 19 april 2023

En statlig utredning föreslår att statistik över hushållens ekonomi ska sammanställas, men att det ska råda absolut sekretess när det gäller statistikunderlaget. Under decennier har dock flera förändringar minskat möjligheten att granska enskildas ekonomi, och det är fel väg att gå. Det finns ett uppenbart insynsintresse när det gäller den ekonomiska makten i samhället.

Utredningen ”En ny statistik över hushållens tillgångar och skulder” (SOU 2022:51) föreslår att uppgifter ska samlas in för att framställa statistik över hushållens tillgångar och skulder. SCB kommer enligt förslaget att vara statistikansvarig myndighet. Uppgifterna kommer att omfattas av statistiksekretess, vilket innebär att huvudregeln är att absolut sekretess gäller. De uppgifter som kommer att samlas in om hushållens tillgångar och skulder kommer inte att vara tillgängliga för allmänheten eller för journalister, annat än i avidentifierad form.

Journalistförbundet som lämnat remissvar på utredningen konstaterar att det de senaste decennierna genomförts flera förändringar som minskat insynen i och möjligheten att granska enskildas ekonomi. Inte minst avskaffandet av förmögenhetsskatten 2007 har gjort att det idag är svårt att granska och rapportera om vissa ekonomiska frågor. Enligt Journalistförbundet finns det ett uppenbart insynsintresse när det gäller den ekonomiska makten i samhället.

Enligt Journalistförbundet bör regeringen överväga om vissa av de uppgifter som samlas in inom ramen för den nya statistiken över hushållens tillgångar och skulder kan göras tillgängliga för allmänhet och journalister. I vart fall bör uppgifter om enskildas förmögenheter inte omfattas av absolut sekretess.

Senast ändrad 19 april 2023