Foto: Journalistförbundet

Välkommet med särskilt skydd för journalister

Publicerad 7 februari 2023

Journalistförbundet ställer sig positivt till att regeringen lyssnat på krav om särskilda villkor för journalister, i förslaget om att kriminalisera deltagande i terroristorganisation.

På en presskonferens 2 februari 2023 lämnade regeringen besked om att man går vidare med förslaget om att kriminalisera deltagande i terroristorganisation.

På presskonferensen meddelande justitieminister Gunnar Strömmer att regeringen också går vidare med förslaget om att införa ett försvarlighetsrekvisit i bestämmelserna om samröre med och deltagande i terroristorganisation. Detta förslag i lagrådsremissen gör det tydligt att en journalist som till exempel wallraffar, för att på så sätt få material i dessa miljöer, inte kan dömas för brotten.

Vi har lyft problematiken tidigare

Att detta är ett problem var något som Journalistförbundet lyfte redan när samröresbrottet infördes 2020. Trots att Journalistförbundet fick medhåll från Lagrådet lyssnade den dåvarande regeringen inte på kritiken. Det är därför positivt att den nuvarande regeringen förstår problematiken och vill lösa problemet. En problematik med krav på lösning som Journalistförbundet lyfte i förbundets remissvar 2022. 

Fortsatt oklar definition

Utan att ta ställning till frågan om behovet av att kriminalisera deltagande i terroristorganisation, anser Journalistförbundet att det är glädjande att regeringen förstår problematiken med de gränsdragningsproblem som skapas i förhållande till journalistisk verksamhet och vill lösa problemet.

Journalistförbundet har tidigare påpekat att definitionen av vad som utgör ett terroristbrott är oklar och att lagstiftningen därför lätt kan komma att missbrukas, vilket även riskerar att påverka journalister negativt. Journalistförbundet konstaterar att den problematiken kvarstår. 

Läs lagrådsremissen på regeringens hemsida:

En särskild straffbestämmelse för deltagande i en terroristorganisation (pdf)

Läs Journalistförbundets remissvar från 2022 (pdf)

Senast ändrad 7 februari 2023