Ökat stöd till förtroendevalda med ny tjänst

Publicerad 8 februari 2023

Journalistförbundet förstärker arbetet med prioriterade frågor – som exempelvis stöd till förtroendevalda och lön. Detta blir möjligt nu när kansliets nya organisationsstrateg kommit på plats.

De senaste tretton åren Har Åse Harding varit en del av förbundskansliets förhandlingsavdelning. Nu tar hon med sig all erfarenhet från sitt arbete med stor insyn i organisationens olika delar och blir förbundets nya organisationsstrateg. Det är en bred roll, som innebär arbete med Journalistförbundets prioriterade frågor i projektform. En sådan fråga handlar om lön.

På vilket sätt förändras stödet till de förtroendevalda i och med din nya roll?

– Förbundet har självklart jobbat med klubbstöd även tidigare, men det har ofta handlat om att hjälpa klubbar i ett specifikt förhandlingsärende. Målet nu är att stärka och stötta förbundets förtroendevalda och också att försöka öka engagemanget på företag och områden där det idag saknas lokala klubbar och sektioner. Vi vill kunna erbjuda mer förebyggande coachning och – i den mån det är relevant – riktad utbildning, och inte bara rycka ut när det är skarpt läge.

Är det bara du som ska jobba med det här?

– Nej, det ligger på alla ombudsmän, men jag kommer att ha en samordnande och projektledande roll. På så sätt kan alla klubbar och sektioner veta vem de kan vända sig till om de vill ha besök eller annan stöttning av förbundet och dessutom kommer jag självklart också att själv, med hjälp av mina kolleger, erbjuda extra stöd där det behövs.

Jobbar du fortfarande med utbildningar för förtroendevalda?

– Ja, jag kommer att utveckla de utbildningar vi har och tittar just nu också på olika sätt att, utöver att ge mervärde åt våra lärarledda utbildningar, erbjuda e-utbildningar och andra lärandeverktyg som deltagarna kan ta del av på egen hand när det passar dem.

Vad är det första du ska ta tag i i din nya roll?

– Åh! Jag är så sugen på att köra igång med alla mina nya uppgifter och huvet surrar av idéer, men självklart behöver jag prioritera och då är kontakt med förtroendevalda för att känna av läget och fundera hur vi kan hjälpas åt att få till ett fungerande klubbarbete väldigt högt upp på agendan. Men jag smygbörjar också med mer allmänna medlemsaktiviteter för att öka engagemanget generellt. Just nu planerar jag till exempel ett webbsänt lunchseminarium om hur man lyckas med sin ansökan till CSN om det nya omställningsstudiestödet. Det kommer att rikta sig till alla förbundets medlemmar, inte bara förtroendevalda.

Senast ändrad 9 februari 2023