Avtalskrav för public service lyftes på konferens

Publicerad 24 januari 2023

Vilka krav ska förbundet ställa i förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för området public service? Det diskuterade fackligt aktiva på en avtalskonferens 24 januari. 

Journalistförbundets fem kollektivavtal för områdena dagspress, public service, kommersiella etermedier, bemanning och tidskrift ska i år förhandlas med arbetsgivarorganisationen Medieföretagen. En avtalskonferens genomförs på varje avtalsområde. Tisdag 24 januari hölls den andra av fem konferenser, med fokus på public service. 

– Det ställdes skarpa krav för att komma tillrätta med problematiken kring utlasning och programanställning, så otryggheten är fortsatt en stor och viktig fråga på public service. Dagen har varit fantastisk med engagerade diskussioner och många bra infallsvinklar på hur vi ska kunna höja lönerna och bidra till bättre återhämtning och arbetsmiljö. Det märks verkligen att det finns ett stort stöd för förändring! säger Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert.

De förslag på krav som deltagarna på konferensen gemensamt tog fram, ska nu lämnas över till den delegation som ska förhandla själva kollektivavtalet. I februari ska avtalsdelegationen sedan ta fram förbundets kravlista, som ska lämnas över till arbetsgivarorganisationen Medieföretagen. 

Några röster om de viktigaste kraven

Vi ställde en fråga till några av deltagarna på konferensen, "Vad är viktigast för just dina medlemmar att Journalistförbundet driver i avtalsförhandlingarna?"
 

Rebecka Mårtensson

Rebecka Mårtensson, ordförande SVT-klubben:

– Lön och löneprocess tror jag.

Johanna Lindblad Ahl

Johanna Lindblad Ahl, ordförande SR-klubben:

– För oss på SR är främst lönerna och återhämtning oerhört viktigt. Det är snabbt tempo och höga krav. Det tycker vi ska återspeglas i både lönekuvertet och i avtalet i övrigt.

Anders Hansson

Anders Hansson, SVT-klubben:

– Svagheter i löneprocessen, det vill säga möjlighet till högre löner och bättre påverkansmöjligheter för både den enskilde medlemmen under året och SJF under själva lönerevisionen. Längre semester och bättre återhämtningsmöjligheter, samt slå vakt om FOJO och kompetensutvecklingen.

Åsa Sundman

Åsa Sundman, SR-klubben:

– Medlemmarna behöver återhämtning och för att det ska kunna bli av behövs bland annat kompetenta vikarier. Därför är frågor som berör trygg anställning viktigt att driva.

Senast ändrad 25 januari 2023